دریا نیوززشت‎‎ ترين‎‎‎ سگ‎ جهان در سن 14 سالگي‎ درگذشت

، 18:12   /   کد خبر: 955   /   تعداد بازدید: 2032


زشت‎‎ ترين‎‎‎ سگ‎ جهان در سن 14 سالگي‎ درگذشت

دريانيوز : زشت ترين سگ جهان در سن 14 سالگي مرد. اين‎ سگ‎‎ كوچك‎ كه‎ سم‎‎‎ نام داشت‎ هنگـام مـرگ موهاي‎ بدنش‎ تقريبا ريخته‎‎ بود و به علـت‎ داشتن‎‎ تنها چند دندان در دهانش‎ با ظاهـري بسيار‎ زشت‎‎ چشم‎ از جهان‎ فرو بست. اين‎‎‎ سگ‎‎ لقب‎ زشت‎ ترين سگ جهـان را در نمايشگاه‎ سوناما در تابستان‎ امسال‎ و براي‎ سومين‎ بار متوالـي‎ در طول‎ عمـرش‎ بـه‎ دسـت‎ آورد. سم‎ با حضـور در تلـويـزيـون‎‎ ژاپـن ، راديو نيوزيلند و روزنامه‎ معتبرديلي‎ ميرور انگليس‎ شهرت‎ يافته‎ بود. زشت‌ترين سگ جهان در سن 14 سالگي درگذشت.