دریا نیوز







اشك زنان نشانه سلامتي آن هاست

  
، 20:00   /   کد خبر: 803   /   تعداد بازدید: 2289


اشك زنان نشانه سلامتي آن هاست

 

images/20061029/tears.jpg  دریانیوز : بسياري از زنان همواره از كثرت گريه و احساساتي بودن خود نگران هستند ولي تحقيقات جديد پزشكي نشان داد اين موضوع نشانه سلامت آن هاست.
به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، محققان گفتند دليل اصلي اين كه زنان بيش از مردان عمر مي كنند اين است كه زياد گريه مي كنند.
به گفته آن ها گريه كردن زنان نشانه غمگين بودن آن ها نيست بلكه پديده اي طبيعي است و باعث از بين رفتن فشار عصبي آن هاست.
محققان زنان را به نسبت مردان، انسان هاي خوش شانسي دانستند كه به اين وسيله مي توانند عمر طولاني تري داشته باشند.