دریا نیوزمعاون استاندار:تغييرسيستم بانكهاضروري است

دريانيوز:معاون برنامه‌ريزي و اداري مالي استانداري هرمزگان گفت:تغيير رويه سيستم بانكها كه صندوقداري است به رويه رواج سرمايه‌گذاري وسرمايه‌درگردش درشرايط موجود، ضروري است.
، 16:39   /   کد خبر: 568   /   تعداد بازدید: 449


معاون برنامه‌ريزي و اداري مالي استانداري:
تغيير سيستم بانكها ضرورت دارد


دريانيوز:معاون برنامه‌ريزي و اداري مالي استانداري هرمزگان گفت:تغيير رويه سيستم بانكها كه صندوقداري است به رويه رواج سرمايه‌گذاري وسرمايه‌درگردش درشرايط موجود، ضروري است.
مهندس"عبدالرضا ناطق" در گفت و گو با ايرنا افزود: با سيستم سنتي و فعلي بانكها كه اين موسسات را بيتشر درقالب حافط پول مردم و ريسك ناپذيري در مسير سرمايه‌گذاري‌ها زمين‌گير كرده است، نمي‌توان به شتاب در روند توسعه اشتغالزايي پايداربه‌عنوان مهمترين دغدغه‌فراروي مناطق غيربرخوردار اميدوار بود.
وي گفت: كار بانك در حقيقت سهيم شدن مردم درمعاملات وسرمايه‌گذاري درگردش است كه با جمع‌آوري اعتبارات و تزريق بموقع آن در جامعه‌درقالب منافع عمومي و توسعه در بخشهاي مختلف موثر است.
وي ادامه‌داد: نگاه دولت نهم هم اين است كه سرمايه بانكها بعنوان سرمايه مردم مي‌بايست در راه منافع عمومي وتقويت بنيه اقتصادي مردم با روان‌سازي درطرحهاي كارآفريني محقق گردد.