دریا نیوزديدار كاردارقبرس با شهردار بندرعباس

دريانيوز: كاردار قبرس در جمهوري اسلا‌مي ايران با شهردار بندرعباس ديدار و گفتگوكرد.
، 16:41   /   کد خبر: 566   /   تعداد بازدید: 535


ديدار كاردار قبرس با شهردار بندرعباس‌
       

 دريانيوز: كاردار قبرس در جمهوري اسلا‌مي ايران با شهردار بندرعباس ديدار و گفتگوكرد.
 "ياكووس جيرا گوزيان" در اين ديدار با بيان اينكه بندرعباس با توجه به ويژگي هاي طبيعي و جاذبه اي متعدد و همگوني هاي فرهنگي مي تواند از بهترين مقصدهاي گردشگران قبرس باشد ،‌افزود: مشتركات بندرعباس با بنادر مهم قبرس مانند "لا‌رناكارو كيماسول" و نقش تقريباً مشابه آنان در اقتصاد هر دو كشور ،‌اين شهرها را به براداران دوقلويي تشبيه كرده كه گسترش روابط آنان با يكديگر افزايش منابع محلي و ملي هر دو طرف را تضمين مي كند.
وي پيشينه فرهنگي غني و ظرفيتهاي ارزشمند شهر ساحلي بندرعباس در زمينه هاي مختلف از جمله گردشگري و صنايع دريايي و كشتيراني را از جمله دلا‌يل علا‌قمندي قبرس به فعاليت در اين منطقه ذكر كرد.
جيراگوزيان اعمال معافيتهاي مالياتي پاياپاي براي اتباع فعال در هر دو كشور و حمايت از سرمايه گذاري هاي متقابل را از ديگر مواردي دانست كه مي تواند در قالب موافقتنامه هاي دو جانبه اجرايي شود.
كاردار قبرس با اشاره به بازديد خود از محصولا‌ت شيلا‌تي و دريايي بندرعباس و امكانات بندري اين شهر خاطرنشان كرد: در صورت اقدام بخشهاي بازرگاني ايران، صادرات اين فراورده ها مورد حمايت و توجه بخش خصوصي و دولتي قبرس خواهد بود.
اين ديپلمات با اشاره به سابقه تاريخي روابط دو كشور اظهار داشت: در زمان داريوش و كوروش، پادشاهان باستاني ايران، مردم قبرس حكومت ايران را ترجيح داده و تمايل داشتند بتوانند با پرداخت داوطلبانه ماليات، تحت قيموميت ايران باستان باشند.
شهردار بندرعباس نيز در اين ديدار از فراهم شدن زمينه گسترش روابط ميان شهرهاي بندري ايران و قبرس استقبال كرد.
 "منصور آرامي" ادامه داد: در ميان شاخص هاي برجسته فرهنگ ايران،‌خونگرمي و مهمان نوازي ساحل نشينان جنوب ايران از ويژگي هاي  منحصر به فردي است كه در تبادلا‌ت بين المللي از اندوخته هاي معنوي بسيار ارزشمند محسوب مي شود.
وي با اشاره به وجود مراكز علمي و دانشگاهي متعدد در شهرستان بندرعباس و ديگر مناطق استان هرمزگان، خاطرنشان كرد: ويژگي هاي ذكر شده مي تواند اسباب اطمينان خاطر مردم و دولت قبرس براي اعزام دانشجو،‌گردشگر و يا هر مسافر ديگري باشد.
شهردار بندرعباس يادآور شد: هرچند از سالهاي دور مبادلا‌ت تجاري يكي از مهمترين جاذبه هاي بندرعباس بوده، اما اخيراً گردشگري نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و تصويب احداث دهكده ساحلي گردشگري در 600  هكتار از اراضي شهر نيز در همين راستا بوده است.
"آرامي" در پايان ابراز  اميدواري كرد، افزايش ديدار مقامات محلي با ديپلماتهاي خارجي، به كمك ارتقاي سطح روابط بين المللي و انعقاد توافقات رسمي و اجرايي شدن آن كمك كند.