دریا نیوزكلاهبرداري 611ميليوني از يك دوست

دريانيوز:مردي که با وعده دروغين سرمايه گذاري در يک پروژه عمراني ، مبلغ 611 ميليون تومان پول نقد از دوست صميمي اش کلاهبرداري کرده بود ، دستگير شد.
، 15:11   /   کد خبر: 562   /   تعداد بازدید: 482


كلاهبرداري ۶۱۱ميليوني از يك دوست

 


دريانيوز:مردي که با وعده دروغين سرمايه گذاري در يک پروژه عمراني ، مبلغ 611 ميليون تومان پول نقد از دوست صميمي اش کلاهبرداري کرده بود ، دستگير شد.
روز هشتم مهر امسال ، مردي به اداره آگاهي تبريز مراجعه و راز کلاهبرداري 611 ميليوني دوست صميمي اش را فاش کرد. اين مرد در تشريح ماجرا به پليس گفت : از سالها پيش با مردي به نام رحيم آشنا و با هم رفيق شديم تا اين که چند هفته پيش او به سراغم آمد و از من خواست در يک پروژه عمراني شهرک سازي با او شريک شوم. رحيم ادعا کرد دو شرکت اسپانيايي و فرانسوي هم در اين پروژه سرمايه گذاري کرده اند. من پس از شنيدن حرفهايش ، ترغيب شدم در اين پروژه سرمايه گذاري کنم و مبلغ 611 ميليون و 300 هزار تومان پول نقد و تعدادي چک پول در اختيار او گذاشتم.
مرد شاکي ادامه داد: وقتي از رحيم مي خواستم شرايطي فراهم کند که من شرکاي خارجي پروژه را ببينم و جوياي وضعيت پروژه ساختماني شدم ، در مقابل اين درخواست مدام طفره مي رفت تا اين که يک باره ناپديد شد و متوجه شدم که هيچ شرکت عمراني در کار نبوده و با وعده هاي دروغين ، مرا فريب داده است.
به دنبال شکايت اين مرد ، ماموران تحقيقات خود را براي يافتن مخفيگاه رحيم (مرد کلاهبردار) آغاز کردند و وي را 2 روز پيش در يکي از محله هاي تبريز شناسايي و دستگير کردند.

متهم : وضع مالي بدي داشتم

با انتقال مرد کلاهبردار به مرکز پليس ، وي به کلاهبرداري از دوست صميمي اش اعتراف کرد و گفت : در وضعيت مالي بدي به سر مي بردم تا اين که تصميم گرفتم به سراغ يکي از دوستان پولدارم بروم و با جلب اعتماد وي براي سرمايه گذاري در يک پروژه عمراني ، مبلغ 611 ميليون و 300 هزار تومان پول نقد و چک پول از او گرفتم و متواري شدم.
بنا بر اين گزارش ، مرد کلاهبردار روز گذشته روانه بازداشتگاه پليس شد تا پس از تحقيقات تکميلي پليس ، راز ساير جرايم ارتکابي وي فاش شود.