دریا نیوزرضازاده طلاي يك ضرب را به گردن آويخت

دريانيوز:حسين‌ رضازاده‌ ، دلاور مرد ايراني و قوي‌ ترين‌ مرد جهان‌ شنبه شب مدال طلاي‌ حرکت‌ يک‌ ضرب‌ دسته‌ سنگين‌ وزن‌ رقابت هاي‌ جهاني‌ وزنه برداري دومينيكن را به گردن آويخت.

، 14:59   /   کد خبر: 561   /   تعداد بازدید: 512


رضازاده‌ طلاي‌ يک‌ ضرب‌ را به گردن آويخت

 
دريانيوز:حسين‌ رضازاده‌ ، دلاور مرد ايراني و قوي‌ ترين‌ مرد جهان‌ شنبه شب مدال طلاي‌ حرکت‌ يک‌ ضرب‌ دسته‌ سنگين‌ وزن‌ رقابت هاي‌ جهاني‌ وزنه برداري دومينيكن را به گردن آويخت.
حسين‌ رضازاده‌ در آخرين‌ روز هفتاد و پنجمين‌ دوره‌ رقابت هاي‌وزنه‌ برداري‌ قهرماني‌ جهان‌ در سالن‌ پاوليون‌ شهر سانتا دومينگو پايتخت جمهوري دومينيکن‌در حرکت‌ يک‌ ضرب‌ با بالا بردن‌ وزنه‌ ‌202‌ کيلوگرم‌ مدال طلاي اين حركت را به دست آورد.