دریا نیوزکشف فسيل هيولاها در قطب شمال

دریانیوز: دانشمندان نروژی می گويند گنجينه ای از فسيل های متعلق به خزندگان غول پيکر آبزی که در عصر دايناسورها در اقيانوس ها زندگي مي كردند را کشف کرده اند.
، 18:14   /   کد خبر: 553   /   تعداد بازدید: 510


کشف فسيل هيولاها در قطب شمال


  
دریانیوز: دانشمندان نروژی می گويند گنجينه ای از فسيل های متعلق به خزندگان غول پيکر آبزی که در عصر دايناسورها در اقيانوس ها زندگي مي كردند را کشف کرده اند.
به گزارش شبكه BBC ، اين فسيل های 150 ميليون ساله در زنجيره جزاير اسوالبارد که در فاصله ميان نروژ و قطب شمال قرار دارند ، كشف شده اند.
اين فسيل ها به دو گروه منقرض از خزندگان دريايی پليسيوسور و ايکتيوسور تعلق دارند.
يکی از اين اسکلت ها به خاطر جثه فوق العاده غول آساي آن «هيولا» لقب گرفته است.


اين جانوران در يک دريای سرد و عميق می زيستند و سلطان درياها در دوره خود محسوب مي شدند.
فسيل شناسان موزه تاريخ طبيعی دانشگاه اسلو اين فسيل ها را در جريان مطالعه ای در يک نقطه دورافتاده در اسپيتزبرگن، بزرگترين جزيره در مجمع الجزاير اسلوالبارد کشف کرده اند.
يورن هارالد هوروم، از سرپرستان اين كاوش ها گفت ، تراکم شديد بقايای فسيلی در يک ناحيه واحد او را شگفت زده کرده است.
او گفت: نمی توانيد 100 متر راه برويد بی آنکه اسکلتی پيدا کنيد. چنين چيزی در هر کجای جهان باشد عجيب است. ايکتيوسورها شباهت هايی به دلفين های امروزی داشتند، اما برای حرکت در آب به يک باله دم عمودی مجهز بودند. دلفين ها دمی افقی دارند.


گفته می شود پليسيوسورها به توصيفي که از هيولای افسانه ای «لاک نس» اسکاتلند ارايه می شود ، شباهت داشته است.
اين موجودات برای شنا، دو مجموعه پره های قدرتمند داشتند و به دو نوع تقسيم می شدند: يکی با سری کوچک و گردنی بسيار بلند و ديگری با سری بزرگ و گردنی کوتاه.
نوع دوم با گردن کوتاه به پليسيوسور معروف است.


پليوسور عظيم الجثه که «هيولا» لقب گرفته يکی از جالب توجه ترين کشفيات اين گروه بود.
مهره های گردن اين حيوان به پهنای يک بشقاب و دندان های آرواره پايينی آن به بلندی موز است.
اسکلت اين حيوان هنوز به طور کامل بيرون آورده نشده است اما جمجمه آن در حدود 3 متر است که نشان می دهد طول آن از نوک سر تا دم می تواند بيش از 8 متر باشد.
دکتر هوروم گفت: عجيب اين است که به نظر می رسد يک اسکلت کامل داريم. تاکنون در هيچ کجای جهان يک اسکلت کامل پليسيوسور کشف نشده است.


در مجموع 21 پليسيوسور گردن دراز، شش ايکتيوسور و يک پليسيوسور گردن کوتاه کشف شده است.
اين فسيل ها بسيار شبيه فسيل هايی هستند که قبلا در جنوب انگلستان کشف شده بودند.
دکتر هوروم گفت که هر دو مجموعه فسيل هاي کشف شده متعلق به جانوراني هستند که احتمالا در يک اقيانوس می زيسته اند. او اکنون در نظر دارد فسيل هاي های اسوالبارد را با فسيل هاي های جنوب انگلستان مقايسه کند
.