دریا نیوزسوئيس سالمترين اقتصاد جهان

، 17:41   /   کد خبر: 552   /   تعداد بازدید: 560


سوئيس سالمترين اقتصاد جهان


  
دریانیوز: سازمان شفافيت بين‌المللي كه هر ساله گزارشي درباره وضعيت فساد مالي در كشورهاي مهم صنعتي جهان را منتشر مي كند در گزارش سال 2006 خود كشور سوئيس را در صدر كشورهاي داراي اقتصاد سالم معرفي كرده است.
به گزارش سوئيس انفو ، در گزارش سال 2006 سازمان شفافيت بين‌المللي ‪ 30 ‬كشور مهم صنعتي جهان در زمينه فساد مالي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته‌اند.
سوئيس به اين دليل در صدر كشورهاي سالم قرار دارد كه چندين سال پيش قانون مبارزه با رشوه خواري را تصويب كرده و آن را با جديت تمام به اجرا در آورده است.
پس از سوئيس، كشورهاي سوئد، استراليا، اتريش، كانادا و انگليس به ترتيب در رده‌هاي دوم تا ششم كشورهايي قرار دارند كه فساد مالي «رشوه دادن و رشوه گرفتن» در آنها خيلي كمتر است و به عنوان شش كشور سالم جهان در اين زمينه محسوب مي‌شوند.
براساس اين تحقيقات تركيه، روسيه، چين و هند به ترتيب در رده‌هاي آخر اين فهرست شامل 30 كشور قرار دارند.
تركيه ، روسيه، چين و هند جزء فاسدترين كشورها در زمينه رشوه دادن و رشوه گرفتن معرفي شده‌اند.