دریا نیوزمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان: مبارزه با فساد در رأس أمور باشد

 

، 09:02   /   کد خبر: 41196   /   تعداد بازدید: 93


دریانیوز:  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: مشارکت مردم در صیانت از منابع طبیعی اولویت و برنامه هدف ماست.به گزارش خبرنگار دریا ؛ سیدمحمد نور موسوی در جلسه نظام سلامت اداری وراهکارهای نظام اداری وصیانت از حقوق شهروندی که با حضور اعضا برگزار شد افزود: جوامع محلی را باید پای کار بیاوریم چرا که همه دربرابر منابع طبیعی و مواهب خدادادی و انفال مسول هستیم.وی گفت: تمامی پروژه ها باید بیمه بشوند و اشکالات قراردادها در اسرع وقت اصلاح شود؛ طرح های مطالعاتی فقط در مناطق مورد نظر اجرایی شده به طور مثال در محدوده طرح مرتعداری کار مطالعاتی انجام شده واجرایی گردد.

موسوی گفت: مبارزه با فساد باید به عنوان یک مسئله مهم در راس امور باشد وگلوگاه های فساد را بازنگری نموده تا جلوی هر گونه فساد و تخلف گرفته شود. د رهمین خصوص باید امور قراردادها کنترل ونظارت بیشتری بر مفاد و متن قراردادهای سازمانی داشته و امضاهای فسادآور و زمینه های فساد کنترل شود.وی تصریح کرد: مواردی که دولت به بخش خصوصی واگذار می کند باید مدیریت کرد که دستگاه دچار آسیب نشود؛ شایسته سالاری و انتخاب افراد پاکدست و سالم به عنوان یک اصل باشد وهمه اجزا ادارات می بایست کارآمد شوند.وی با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمانی و استقاده از سامانه های اداری گفت: استفاده از سامانه ها میزان فساد و اشتباه را کاهش داده و به افزایش راندمان اداری می انجامد .