دریا نیوزناوگروه پاکستان در منطقه یکم امامت نداجا پهلو گرفت

دریانیوز: ناوگروه پاکستان متشکل از سه فروند ناو رزمی آن کشور صبح دیروز در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

، 09:11   /   کد خبر: 41184   /   تعداد بازدید: 120


دریانیوز: ناوگروه پاکستان متشکل از سه فروند ناو رزمی آن کشور صبح دیروز در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت. پس از انجام تشریفات نظامی ، فرمانده این ناوگروه مورد استقبال فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این ناوگروه از۱۴ تا ۱۷ آذرماه جاری به مدت چهار روز در بندرعباس حضور دارد. برنامه های آن حضور در گلزار شهدا،دیدار با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش،استاندار هرمزگان و نماینده ولی فقیه در استان ،برگزاری مسابقه های ورزشی و قرآنی در نهایت به هنگام خروج از لنگرگاه تمرین رزم دریایی بین نیروی دریایی ارتش و پاکستان است.

درسال جاری این دومین سفر نیروی ارتش پاکستان به بندرعباس است،۱۴ تا ۱۷ فروردین سال جاری ناوگروه پاکستان به بندرعباس سفر داشت. به گزارش ایرنا، این سفر با هدف تحکیم روابط نظامی و دیپلماسی ایران و پاکستان صورت گرفته و در مراسم استقبال دومین ناو گروه نیروی دریایی ارتش پاکستان، سفیر این کشور در تهران ، سرتیپ عمران کاشف وابسته نظامی دفاعی ،همچنین جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی کشورمان حضور داشتند.