دریا نیوزگريه براي درمان

، 09:17   /   کد خبر: 41139   /   تعداد بازدید: 113


دریانیوز: وقتي که مي بينيم مادري توان پرداخت هزينه هاي سنگين درمان حتي براي بيماري هاي فصلي مانند سرماخوردگي واسهال و استفراغ و... را ندارد و گريه مي کند که چرا آن‌قدر محروم هست که نمي تواند جگرگوشه هايش را در قطب اقتصاد کشور درمان کند؛ ضرورت دارد که بنگاه هاي اقتصادي فعال در هرمزگان در راستاي انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي شان چندين کلينيک و درمانگاه خيريه را در مرکز و شهرهاي مختلف استان احداث، تجهيز و راه اندازي کنند تا به بيماران محروم و فقيرخدمات‌رساني رايگان داشته باشند تا به فرموده رهبر معظم انقلاب، بيمار به غير از رنج مريضي، رنج ديگري نداشته باشد. اما اين سرزمين گنج ها که بدليل ضعف مديريت به سرزمين رنج ها تبديل شده است، حتي برخي صنايع مانند پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس آنطور که مديرکل اقتصاد ودارايي استان نيز مدتي قبل به آن اشاره داشت ماليات بر ارزش افزوده اش که بايستي به استان محل فعاليت (هرمزگان) بپردازد که نمي پردازد وبه گفته همين مقام مسئول ماليات بر ارزش افزوده يک سال اين پالايشگاه 1700ميليارد تومان است که رقمي چشم گير است ومي توان بخشي از محروميت استان را با اجراي طرح هايي کاهش داد و مي طلبد که دستگاه هاي نظارتي و مديريت عالي استان تدابيري بينديشند تا از يک طرف حق و حقوق قانوني صنايع به استان بازگردد ودر استان پرداخت شود واز آن طرف اين صنايع به انجام مسئوليت هاي اجتماعي شان با اقدامات بزرگ و اثرگذار اقدام کنند وسهم هرمزگاني ها از اين صنايع فقط آلودگي، ترافيک، گراني مسکن و.... نباشد.

چرا دولت (سابق) حتي حاضر نشد 50درصد مازاد درآمد استان که بيش از 4هزار ميليارد تومان بود را بر اساس قانون به استان برگرداند و پيگيري هاي رئيس مجمع نمايندگان استان هم اثرگذار نبود که اميدواريم در دولت جديد تضييع حقوق هرمزگان ادامه نيابد. در استاني که قطب اقتصاد ايران نيز نام دارد، چرا بايستي در فقر، فلاکت، محروميت، گراني و... صدر نشين باشيم که اين معادله غيرقابل حل است که هم در درآمدزايي و هم فقر و فلاکت در صدر استان هاي کشور باشيم؟ چرا خانواده هاي محروم نبايد توان درمان فرزندانشان را داشته باشند؟ انتظار مي رود مراکز درماني خيريه هرچه سريعتر در استان راه اندازي شود. ماه گذشته نيز محمدرضا صفا رئيس اتاق بازرگاني هرمزگان اعلام کرد که اين اتاق چندين مدرسه و درمانگاه خيريه را در استان احداث مي کند و انتطار مي رود با تسريع در تحقق اين وعده، به بخشي از نياز آموزشي و درماني در استان پاسخ داده شود ونياز است صنايع نيز با الگوگيري از اتاق بازرگاني استان هرکدام چندين مدرسه، مرکز درماني و... احداث و راه اندازي کنند تا هرمزگان غني از ثروت و صنعت، همچنان در حوزه هاي مختلف در محروميت نماند و مشکلات استان برطرف شود. نبايد شاهد اين باشيم که در استان زرخيز هرمزگان خانواده هاي زيادي بدليل مشکلات مالي توان پرداخت هزينه هاي درمان را نداشته واشک از چشمان شان جاري شود و انتظار مي رود در دولت سيزدهم، به تبعيض ها و بي عدالتي هايي که تاکنون در حق استان روا شده است، پايان داده شود تا مردم براي درمان و معيشت اينقدر در مضيقه نباشند و سلامتي شان در معرض خطر قرار نگيرد.

علي زارعي/دریا