دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: وصول مالیات واقعی بر اساس اسناد در دستور کار قرارگیرد

، 08:43   /   کد خبر: 41137   /   تعداد بازدید: 115


دریانیوز: شاکر رضا مریدی در دیدار با روسای ادارات و روسای گروه ادارات امور مالیاتی ۰۱ و ۰۲ که با حضور معاونین و دادیار مسئول انتظامی مالیاتی
برگزار گردید ، اظهار داشت :  رسیدگی پرونده های مالیاتی در تمامی منابع به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.
  به گزارش خبرنگار دریا ؛ مریدی همچنین بر ابلاغ اوراق مالیاتی پرونده های مهم، ابلاغ اوراق قطعی، نیز تاکید کرد.
مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان همچنین از کارکنان این دو اداره خواست شناسایی منابع جدید با توجه به دستورالعمل درآمدهای کشوری و استانی در اولویت کاری خود قرار دهند.
   شایان ذکر است در پایان بر بایگانی اوراق مالیاتی، بروز رسانی ۱۰۰
پرونده عملکرد ۹۱تا۹۷ و ارائه گزارش هفتگی تا پایان مهلت رسیدگی نیز تاکید گردید.