دریا نیوزتصویب برنامه مدیریت منابع و مصارف آب شرب در هرمزگان

، 08:38   /   کد خبر: 41135   /   تعداد بازدید: 119


دریانیوز: در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان که به ریاست مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان برگزار شد، برنامه مدیریت منابع و مصارف آب شرب در استان هرمزگان به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار دریا ، مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در خصوص نتایج این نشست، گفت: به منظور مدیریت منابع آبی و مقابله با خشکسالی ها، برنامه مدیریت منابع و مصارف آب شرب در استان هرمزگان، تدوین و به تصویب رسید.
 وی افزود: بر اساس این مصوبه، شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان مکلف شدند در راستای حمایت از بخش کشاورزی، مقابله با خشکسالی و حفظ شرایط موجود باغ ها، تمامی توان خود را در راستای تامین آب باغ های حقابه بر پایین دست سد میناب، از سایر منابع قابل استحصال به کار گیرند و مکاتبه‌های لازم را به منظور تامین منابع مالی مقابله با خشکسالی انجام دهند.
 استاندار هرمزگان همچنین یکی از چالش‌های شهر بندرعباس را وضعیت پساب فاضلاب شهر بندرعباس عنوان و تاکید کرد: برای مقابله با این معضل، مدیران مربوطه مکلف به شناسایی نقاط ضعف شبکه جمع آوری فاضلاب، برآورد هزینه های اجرایی، ارائه برنامه زمانبندی و بررسی چالش های اجرایی شدند.
همچنین با تاکید استاندار هرمزگان، نشستی فوق العاده با هدف بررسی روند اجرایی پروژه ساماندهی پساب فاضلاب بندرعباس برگزار می شود.