دریا نیوزامور بانوان استانداري به محلات برود

، 08:46   /   کد خبر: 41113   /   تعداد بازدید: 138


دریانیوز: خانواده ها و بانوان محروم و بخصوص زنان بدسرپرست در استان هرمزگان همواره با مشکلات فراواني در حوزه هاي مختلف مواجهند و در درياي آسيب هاي اجتماعي و... غرق هستند و بارها در اين حوزه گزارش هايي در رسانه ها منتشر شده است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در واقع بانوان محروم همواره مورد غفلت و بي مهري قرار دارند. در حاليکه انتظار مي رفت سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري هرمزگان در دولت جديد در گام نخست به محلات حاشيه اي بندرعباس و ساير شهرها و حتي روستاهاي استان برود و وضعيت بانوان و خانواده هاي اين مناطق را رصد کنند، اخباري از ايشان در فضاي مجازي منتشر شد که با برخي مديران و صنايع و... ديدار داشته‌اند. همواره اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري هرمزگان در ادوار گذشته زنان محروم و زنان بدسرپرست و... را مورد بي توجهي قرار داده است و به همين دليل هم مي بينيم که اين بانوان و خانواده ها در محلات و.... مورد بي مهري قرار دارند و گويا هيچ متولي خاصي براي رسيدگي به امورات شان وجود ندارد.

انتظار مي رود در دولت سيزدهم نگاه به زنان محروم و بدسرپرست وبي‌سرپرست تغيير کرده و متوليان مربوطه و از جمله اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري بخشي از برنامه‌هاي خود را در حوزه رسيدگي به اين خانواده ها قرار دهند و با آنها صحبت و گفتگو داشته باشند و از نزديک دغدغه هاي شان را شنيده و ديده و براي برون رفت از مشکلات شان، هم به آنها مشاوره و هم راهکار داده و دستگاه هاي ديگر را براي رفع مشکلات اين خانواده ها وبانوان به دور هم جمع کند و هم انديشي داشته باشد. متاسفانه زنان بدسرپرست بيشترين مشکلات را در حوزه هاي مختلف دارند و از يک طرف نهادهاي حمايتي آنها را تحت پوشش قرار نمي دهند و مي گويند نام شوهر در شناسنامه تان قرار دارد و از طرفي ديگر اين زنان نمي دانند براي رفع مشکلات شان به کدام نهاد مراجعه کنند. خانواده هايي که با آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه هاي مختلف مواجهند و درمانده شده اند و نمي دانند چه کاري کنند را بايستي نهاد ويا نهادهايي با آنها ارتباط داشته باشند و در گام نخست مشاوره هاي لازم را به آنها در حوزه هاي مختلف مواجهه با آسيب هاي اجتماعي، مهارت‌هاي زندگي، فرزندپروري، همسرداري، توانمندسازي و.... به آنها دهند و ياريگرشان باشند تا به فکر کردن و يا انجام خودکشي و آسيب رساندن به خودشان و فرزندان شان و... نيفتند. در برخي شهرستان‌ها و روستاها آمار ناخوشايندي از آسيب هاي اجتماعي و.... حوزه بانوان شنيده مي‌شود که مدتي قبل رئيس کل دادگستري استان نيز از برخي از روستاهاي رودان نيز بازديد داشتند.

از آن طرف بايستي تدابيري انديشيده شود تا اين زنان و خانواده ها با راهکارهاي قانوني آشنا شوند تا بدانند با همسران معتاد و مشروب خوار و... چگونه مواجه شوند و زير ضربات چاقو و مشت و لگد و... نمانند. نظارت بر انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت، مسائل و مشکلات زنان و خانواده در سطح استان، نظارت برمطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راهکار مناسب براي رفع آسيب هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي زنان و نظارت بر فراهم آوردن زمينه هاي آموزشي زنان در زمينه‌هاي مختلف و... جزو بخشي از وظايف اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري هاست که بنظر مي رسد در ادوار مختلف نسبت به اين بخش ها چندان توجهي نشده است و عملا رسانه ها نيز عملکردي را در اين حوزه ها در استان شاهد نبودند و انتظار مي‌رود در دوره جديد و در دولت مردمي، انقلابي و جهادي آيت ا.... رئيسي، مسئولان مربوطه در اين حوزه تغيير رويه داده و انقلابي را در رسيدگي به امور بانوان و خانواده ها بخصوص خانواده هاي حاشيه نشين و روستايي وبدسرپرست شاهد باشيم. از اين اداره کل انتظار مي رود پس از رصد نيازهاي زنان و خانواده هاي حاشيه نشين و روستايي، با صنايع نيز تعاملاتي داشته باشند تا در راستاي انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي شان، خدماتي را براي رسيدگي به امورات مربوط به خانواده ها و بانوان نيازمند و محروم و بدسرپرست دريافت کنند تا بخشي از مشکلات شان برطرف شود. همچنين نياز است سايت اينترنتي اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري به روز شود و گزارش ها و عملکردها در اين سايت قابل مشاهده باشد.

علي زارعي/دریا