دریا نیوزرئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس : بعضی از مشکلات بوستان ها ریشه چندین ساله دارد

، 08:53   /   کد خبر: 41079   /   تعداد بازدید: 84


دریانیوز:  مصطفی خادم با تبریک هفته بسيج به تمامی بسیجیان غیور و سلحشور و آحاد شهروندان بندرعباس گفت: نیروهای خدوم سازمان جهادگرانه تلاش می کنندولی بعضی از مشکلات بوستان های شهری ریشه چندین ساله دارد و تحول در فضای سبز و اصلاح زیر ساخت های شهری نیازمند عزم جدی است . به گزارش خبرنگار دریا ؛ خادم اذعان کرد: برنامه های خوبی را در راستای تحول فضای سبز شهری در نظر گرفته ایم که مطمئنا با حمایت و نگاه ویژه ای که از سوی شهردار به فضای سبز وجود دارد،شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز خاطر نشان کرد: نیروهای خدوم سازمان و مناطق شهری در راستای رفع مشکلات و نواقص بوستان ها تمام تلاش خود را خواهند نمود و با این رویکرد در آینده نزدیک شاهد رفع نواقص در بوستان ها خواهیم بود و مشکلات به حداقل ممکن خواهد رسيد. خادم در ادامه افزود: مشارکت و احساس تعلق خاطر به محیط شهری و اموال عمومی یک وظیفه همگانی است و آحاد مردم وظیفه حفظ و حراست از آن را دارند. وی بیان کرد: توجه مردم به مشکلات و تنگناهای محیط شهری وپیشنهادات و راه کارهايي که شهروندان در این زمینه ارائه ميدهند بسیار راه گشا خواهد بود و موجب خدمات رسانی کمی و کیفی بهتراز سوی سازمان به شهروندان خواهد شد.