دریا نیوزتوسط مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اعلام شد ؛ فراخوان همکاری آزمایشگاه های ذی صلاح برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

دریانیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در فراخوانی از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های ذی صلاح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخص ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم‌افزاری، امنیت و حسابداری دعوت به همکاری کرد. 

، 09:23   /   کد خبر: 40433   /   تعداد بازدید: 156


دریانیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در فراخوانی از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های ذی صلاح و توانمند در حوزه آزمون و کنترل شاخص ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم‌افزاری، امنیت و حسابداری دعوت به همکاری کرد.  شاکررضامریدی با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های ذی صلاح و توانمند است، عنوان داشت: به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه های ذی صلاح در حوزه آزمون و کنترل شاخص ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می نماییم. 

شاکررضا مریدی افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می‌کنند و از جمله کلیدی‌ترین این بازیگران، آزمایشگاه­های ذی­صلاح می‌باشند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند. وی تصریح کرد: به همین منظور و به دنبال برنامه ریزی ها و سیاست گذاری­های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه های تخصصی مختلف و آزمایشگاه های ذی صلاح تخصصی، در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می آوریم.