دریا نیوزدغدغه های والدین دانش آموزان

، 08:41   /   کد خبر: 40403   /   تعداد بازدید: 98


دریانیوز: در حالی از هفته آینده مدارس باز است که همچنان بحث حضوری و غیرحضوری بودن آن به عنوان مهمترین دغدغه والدین دانش آموزان می باشد. ازطرفی دیگر درصورتی که مدارس بصورت غیرحضوری برگزار شود که بطور حتم در ماه‌های اول سال تحصیلی اینگونه خواهد بود، دغدغه نداشتن تبلت دانش آموزی و... هم مطرح است که متاسفانه سال تحصیلی گذشته بسیاری از دانش آموزان به همین دلیل از تحصیل محروم شدند و امسال نیز توانایی خرید تبلت های گران را ندارند و برخی از خانواده های محروم حتی تلفن مناسبی ندارند تا فرزندان دانش آموزشان بتوانند، درسشان را مجازی دنبال کنند. در برخی مناطق هم اینترنت یاری نمی کند و مشکلی بر مشکلات تحصیل مجازی دانش آموزان افزوده می شود.

از طرفی دیگر دانش آموزان خانواده های محروم روستایی و حاشیه نشین که تعدادشان هم روزبه روز در حال افزایش است، توانایی خرید نوشت افزار را هم ندارند. نوشت افزاری که قیمت شان سربه فلک می کشد. اگر هم که کلاس ها ی درس بصورت حضوری برگزار شودکه به احتمال زیاد در کلاس های کم جمعیت اینگونه خواهد بود، والدین دغدغه خرید کیف و کفش و لباس مدرسه ای را دارند که با توجه به گزارش هایی که از مناطق مختلف تهیه می کنیم، والدین و خانواده های محروم از این نگرانی های شان می گویند واگر به این دغدغه های شان پاسخ مناسبی داده نشود، بطور حتم برخی از دانش آموزان از تحصیل باز می مانند. در همین بخش نیاز است بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در استان هرمزگان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی به دغدغه های تحصیلی خانواده های محروم پاسخ مناسبی دهند و تبلت، نوشت افزار و... مورد نیازشان را تامین کنند تا هیچ دانش آموزی بدلیل فقر از تحصیل باز نماند. متاسفانه در سال های اخیر شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده ها وخیم شده و در دوسال کرونایی اخیر هم بسیاری بیکار شده اند وبرخی سرپرستان خانواده ها و یا مادرانی جان شان را از دست داده اند و مشکلات این خانواده ها بیشتر شده است و بایستی این خانواده ها و محرومان مورد توجه قرار گیرند و فقر و نداری باعث نشود دانش آموزان از تحصیل رایگان محروم شوند و لوازم مورد نیاز تحصیل شان فراهم شود.

از طرفی دیگر بیشتر مدارس هیئت امنایی و غیرانتفاعی شده اند و خانواده ها برای پرداخت هزینه ها با مشکلاتی مواجهند. دغدغه دیگر والدین دانش آموزان، مدارس و کلاس های فرسوده و یا نبودو کمبود مدرسه و... در برخی مناطق است. چند روز قبل تصاویری از روستای بلبل آباد بشاگرد دریافت کردیم که یک مدرسه فقط مُهر دارد و ساختمان ندارد و مدرسه ای دیگر فرسوده است که دانش آموزان هر دو مدرسه بایستی در همین مدرسه پسرانه تحصیل کنند و بدلیل فرسودگی مدرسه، گفته می شود برخی از والدین جرات نکرده اند دانش آموزان شان را در این مدارس ثبت نام کنند که این موضوعات نیاز به بررسی بیشتر توسط متولیان مربوطه دارد. البته دغدغه مدارس غیراستاندارد در مناطق شهری و روستایی هرمزگان سال ها مطرح است و اقدامات صورت گرفته گره گشا نبوده و والدین همواره دغدغه دارند سقف و دیوار مدارس بر سر فرزندان شان تخریب شود که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم در این حوزه توسط دولت سیزدهم است تا عدالت آموزشی در هرمزگان برقرار شود.

علی زارعی/دریا