دریا نیوزمدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان خبر داد : پرداخت ۲۴ میلیارد غرامت به کشاورزان خسارت دیده هرمزگان

، 09:19   /   کد خبر: 40377   /   تعداد بازدید: 63


دریانیوز: مدیر شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان از پرداخت بیش از ۲۴ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده خبرداد. مهدی جهان نجاتی ، افزود: شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد ریال غرامت به۸۳۱ نفر از کشاورزان خسارت دیده استان پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه از این میزان بیشترین غرامت پرداختی مربوط به زیر بخش دام به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال است، اظهار کرد: خسارت بارندگی در مزارع گندم استان نیز مصوب شده و طبق برآوردهای صورت گرفته مبلغ ۷۰ میلیارد ریال غرامت به این بخش ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد.  مدیر شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین خسارت وارده به باغات نخیلات استان از ناحیه خشکیدگی، ترشیدگی و طوفان در حال بررسی است و به زودی کار ارزیابی به پایان خواهد رسید.