دریا نیوزمدیر مطالعات پایه منابع آب خبرداد ؛ افت آب زیر زمینی در 93 درصد از دشت‌های هرمزگان

، 08:55   /   کد خبر: 40322   /   تعداد بازدید: 58


دریانیوز:  مدیر مطالعات پایه منابع آب استان هرمزگان گفت: 93 درصد از دشت‌های استان هرمزگان در سال آبی جاری دچار افت سطح آب زیر زمینی‌ شده‌اند. محمدرضا ایدون اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگی و به تبع آن کاهش ورودی مخازن دشت‌های هرمزگان، اغلب دشت‌ها دچار افت سطح آب زیر زمینی شده‌اند.وی تصریح کرد: در سال آبی جاری، بارندگی نسبت به دوره دراز مدت اندازه‌گیری، بیش از 83 درصد کاهش داشته و نسبت به سال گذشته کاهش بیش از 90 درصدی ثبت شده است.ایدون باذکر این نکته که 93 درصد از دشت‌ها دچار افت شده‌اند، عنوان کرد: دشت‌های استان هرمزگان به صورت میانگین دچار افت 63 سانتی‌متری هستند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب استان هرمزگان، کاهش کیفیت آب زیر زمینی را یکی دیگر از معایت کاهش سطح آب دانست و ابراز داشت: باید خود را با ذخایر آبی استان تطبیق دهیم تا بتوانیم با کمترین چالش از این شرایط عبور کنیم.وی بیان داشت: بیشترین افت سطح آب زیر زمینی در سال آبی جاری، در دشت سرزه خارو با بیش از 6 متر ثبت شد؛ در حالی که بیشترین افت سطح آب در سال آبی گذشته، 90 سانتی متر در دشت طاشکوئیه بود.مدیر مطالعات پایه منابع آب استان هرمزگان اذعان کرد: دشت‌های شمیل، تخت - قلعه‌قاضی، هرنگ – کوخرد و رودان جزو سه آبخوانی هستند که بیشترین افت کیفیت و افزایش شوری را در سال آبی جاری نشان می‌دهند.

ایدون ضمن تاکید بر لزوم سازگاری با کم آبی، خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که از سال 80 تا کنون فقط 2 سال از نظر هیدرولوژیکی در وضعیت تر سالی بودیم؛ این امر نشان دهنده اهمیت سازگاری با ذخایر آبی استان است.