دریا نیوزادامه نوسان قیمت سیلندر گاز

، 09:15   /   کد خبر: 39053   /   تعداد بازدید: 77


دریانیوز: درحالیکه اواخر سال گذشته قیمت سیلندر گاز 12هزار و 500تومان تعیین شد تا بلکه این بار از گران‌فروشی سیلندرها جلوگیری شود، اما بازهم حتی در برخی از جایگاه های عرضه سیلندر، قیمت 13هزار و500تومان است و حتی برخی خودروهایی که سیلندر را به مشترکان می رسانند، بیش از قیمت مصوب از مشترکان دریافت می کنند وبنظر می رسد این افزایش رسمی قیمت هیچ اثری بر فروش سیلندر با قیمت مصوب نداشته است و گران‌فروشی ها همچنان ادامه دارد. البته برخی از جایگاه های رسمی عرضه سیلندر، استهلاک و مخارج شان را بیشتر از درآمدشان می داننداگر که طبق قیمت مصوب، سيلندر را بفروشند که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که بایستی قیمت‌گذاری و حق السهم آن ها از این قیمت گذاری هایی که هرساله شاهد افزایش آن هستیم بگونه ای باشد که آنها منافع شان را از اضافه دریافت شان از جیب مردم نجویند. چرا مرسوم است که همواره برخی از این جایگاه ها، اضافه دریافت داشته باشند ودستگاه متولی و نظارتی علی رغم اطلاع، اما بازهم سکوت کرده اند وحتی مجوزهای شفاهی و غیرکتبی راهم گاهی برای اضافه دریافت می دهند که این مبالغ بیش از نرخ مصوب در واقع غیرقانونی و شرعی است وعادی و عادت شدن این رویه باعث می شود که آن را حق خودشان بدانند وبه سایر بخش ها نیز تسری می یابد.

مشخص نیست چرا در این چند سال اخیر که این رویه ادامه دارد وبارها گزارش ها ویادداشت هایی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، اما مسئولان نخواسته اند یا نتوانسته سازوکاری قانونی برای رفع این مشکل ایجاد نمایند؟ اگر بحث پول خرد است که درحال حاضر کارتخوان دارند و دیگر نباید مشکلی در این حوزه وجود داشته باشد. اولا بایستی نرخ‌گذاری بگونه ای باشد که منافع جایگاه های عرضه سیلندر بطور کامل در آن لحاظ شده باشد ونیازی به اضافه دریافت از مشتریان نباشد. ثانیا اگر اضافه دریافت صورت گیرد، بایستی برخوردها و جرایم بازدارنده باشد.موضوع دیگر اینکه بدلیل کمبود جایگاه رسمی عرضه سیلندر در کلان شهری  مانند بندرعباس که به حدود انگشتان یک دست می باشد، ده‌ها برابر آن جایگاه های غیررسمی است که سیلندر را با قیمت 18تا25هزار تومان هم به فروش می رسانند و اگر در جایگاه های رسمی، در بیشتر اوقات سیلندر نیست و می گویند تمام شده است که نشان می دهد بخش زیادی از سیلندرها در جایگاه های غیررسمی تخلیه شده است؛ اما در جایگاه های غیررسمی همواره سیلندر وجود دارد و از طرفی دیگر گویا تا در این جایگاه ها انفجاری رخ نداد و دهها نفر کشته و زخمی نشوند، متولیان مربوطه نمی خواهند در این بخش تصمیم گیری مناسبی داشته باشند تا در خانه ها تعداد زیادی سیلندر نگهداری نشود. مشخص نیست چرا مسئولان هیچگاه به پیشگیری نمی اندیشند و همواره منتظرند تا حادثه ای رخ دهد و بعد اقدام کنند که در خصوص عدم اجرای محدودیت ها و ممنوعیت های ترددها در تعطیلات نوروز هم دیدیم که منجر به افزایش فوتی و مبتلایان کرونایی شده و حالا تصمیم به اجرای ممنوعیت و محدودیت گرفتند که نشانه ضعف مدیریت است.

    علی زارعی/دریا