دریا نیوزسربازان گمنام امام زمان (عج) امید را به جامعه تزریق می کنند

، 09:16   /   کد خبر: 39016   /   تعداد بازدید: 60


دریانیوز: سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای تزریق امید، از داشته ها و بایسته های جامعه پاسداری می کنند. این پاسداری یکی از حقیقی ترین پاسداری هایی است که کمتر به زبان آورده می شود و شاید خیلی از آن ها مسکوت اما متوقف نمی شود.این روش جزئی از هدف  مشخص سربازان گمنام امام زمان است که تا رسیدن به آن از پای نمی نشینند.روش و مسیر این نیروها نیز مشخص و هدف آن ها نیز آرامش و زندگی عزتمندانه مردم است بدون اینکه اقدامات پیچیده آنها در بوق و کرنا شود.آنها هیچ گاه برای فعالیت هایشان دنبال خودنمایی و بزرگنمایی نبوده و نیستند که اگر چنین بود، هر روز باید شاهد اطلاعیه های جورواجور از کشف فساد و دستگیری ها بودیم.

این سیاست خود پشتوانه قوی دارد و با هدف حذف بدی ها بدون پمپاژ ناامیدی پیاده سازی شده است وگرنه روزانه ده ها خبر دسته اول می توان از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) را بر خروجی رسانه قرار داد اما تداوم این روند نتیجه ای جز تزریق ناامیدی در پی نخواهد داشت.این سیاست ضمن اینکه جلوی اخبار ناامید کننده را می گیرد، فرد خطاکار را نیز از اقدام انحرافی اش آگاه و باعث اصلاح وی و قرار گرفتنش در مسیر درست می شود.سربازان گمنام امام زمان(عج) سیاستی را پیش گرفته اند تا همگان بدانند چتر امنیت و آرامش در همه جا جاری و ساری است و هیچ گاه متوقف نخواهد شد.