دریا نیوزشناسایی عامل موثر در پیچ‌‌خوردگی درختان مرکبات در هرمزگان

، 08:57   /   کد خبر: 38987   /   تعداد بازدید: 101


دریانیوز: محقق بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان عامل موثر بدشکلی درختان مرکبات را تغذیه آفت شته دانست.

به گزارش خبرنگار دریا ، در سال‌های اخیر وجود برخی آفت‌ها به مزارع و باغات استان هرمزگان آسیب‌های زیادی وارد کرده است. یکی از این آفات که آسیب جدی به سطح وسیعی از مرکبات خصوصا درختان لیمو زد آفت موسوم به جاروی جادوگر بود که در سال‌های نه چندان دور به یک معضل جدی برای باغداران هرمزگان تبدیل شد. در ماه‌های اخیر نیز گزارشاتی از بروز نوعی آفت که سبب بدشکلی برگ درختان می‌شود در برخی نقاط استان مخابره شد که نگرانی‌ها از باب نوع جدیدی از آن آفت را تشدید کرد.

در همین زمینه دکتر عبدالنبی باقری محقق بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان عامل موثر بدشکلی درختان مرکبات را تغذیه آفت شته دانست.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات هرمزگان با اشاره به اینکه درختان مرکبات توسط گونه‌های متعددی از حشرات مکنده و غیرمکنده مورد حمله قرار می‌گیرند اظهار کرد: در میان حشرات مکنده برخی گونه‌ها مانند «زنجرک ناقل بیماری جاروی جادوگر لیمو ترش» تنها ناقل بیماری‌های فایتوپلاسمایی هستند، در حالیکه برخی دیگر همچون «پسیل آسیایی مرکبات و شته‌ها» علاوه بر انتقال بیماری‌های باکتریایی و ویروسی، خود نیز به عنوان آفات مهم مرکبات محسوب می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر آفات مکنده مذکور، تریپس و شب‌پره مینوز نیز دارای پتانسیل بالایی برای خسارت به درختان مرکبات به خصوص در زمان‌های تولید جست می‌باشند.

محقق بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تشریح تصریح کرد: اگرچه در استان هرمزگان در یک دهه اخیر، پیچ‌خوردگی و بدشکلی برگ درختان مرکبات بیشتر مربوط به تغذیه آفت پسیل آسیایی مرکبات بوده است اما بررسی‌های دو سال اخیر در نقاط مختلف استان، نشان می‌دهد که عامل این بدشکلی و پیچ‌خوردگی‌ها، تغذیه ناشی از شته می‌باشد.

وی در این خصوص گفت: این حشرات نیز همانند سایر آفات مکنده از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و باعث ضعف درختان و اُفت کمی و کیفی محصول می‌شوند.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: هنوز در خصوص امکان انتقال بیماری‌های ویروسی توسط این حشرات در استان هرمزگان اطلاع خاصی در دست نیست.

وی تاکید کرد: در خصوص مبارزه با این آفت و با توجه به همزمانی تقریبی آن با آفات تریپس و مینوز مرکبات و مقاومت نسبی آنها به بخشی از حشره‌کش‌ها، توصیه می‌شود که از سمومی استفاده شود که هر سه آفت مزبور را کنترل کنند.