دریا نیوزمدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد: تمدید معافیت حق بیمه کارفرمایان شناورها و لنج‌ها

، 09:58   /   کد خبر: 38769   /   تعداد بازدید: 50


دریانیوز: مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان گفت: معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای کارفرمایان شناورها و لنج‌های صیادی و باری تمدید شد.

عباس اکبری افزود: کارفرمایان شناورها و لنج های صیادی و باری که مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما بوده‌اند از پرداخت حق بیمه کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر معاف خواهند بود.

اکبری اظهارداشت: شناورها و لنج‌های صیادی و باری که در گذشته مشمول معافیت موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان قرار گرفته‌اند، در صورت تعویض بدنه، ارتقاء کیفیت شناور و یا جابجایی و انتقال از شهری به شهر دیگر با احراز شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌توانند همچنان از تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: در صورت نقل و انتقال شناور و لنج‌های صیادی و باری که از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی برخوردار بوده‌اند، کارفرمایان جدید نیز از این معافیت برخوردار بوده و این قانون شامل آنها نیز می‌شود.