دریا نیوزروزنامه دریا بررسی کرد: جزئیات تعیین و نظارت بر اجرای تعرفه لوله کشی گاز خانگی

دریانیوز: در راستای ارائه خدمات گازکشی به مردم ، شرکت گاز ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره راه و شهرسازی نقش دارند.

، 14:55   /   کد خبر: 38413   /   تعداد بازدید: 122


دریانیوز: مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان گفت: سازمان صنعت‌، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز، نظارت بر حسن دقیق تعرفه‌های مصوب و تایید صلاحیت مجریان تجربی لوله کشی گاز را برعهده دارد. این روزها شاهد روند اجرای لوله‌کشی گاز خانگی در سطح استان  هستیم و این کار با توجه به محدویت زمانی که برای اتمام دارد با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است.در روند اجرای لوله کشی گاز خانگی مشکلاتی هم متوجه شهروندان از جمله تاخیر در ترمیم آسفالت های کوچه و خیابان‌ها توسط شهرداری بندرعباس، عدم بضاعت مالی برخی از شهروندان جهت لوله کشی گاز داخل ساختمان و اخذ هزینه های نامتعارف و خارج از ضوابط توسط برخی از شرکت‌های مجری لوله کشی گاز خانگی از شهروندان  و... است.

در این راستا، برخی از شرکت‌های مجری لوله کشی گاز خانگی هزینه های نامتعارف و خارج از ضوابط را از شهروندان مطالبه می‌کنند و شهروندان برای رسیدگی در این بخش دچار سردرگمی هستند که باید برای رسیدگی به تخلف گران فروشی به کدام دستگاه مراجعه کنند و خبرنگار ما برای تبیین اینکه چه دستگاه و نهادی متولی نظارت و برخورد با شرکت‌های مجری لوله کشی گاز در زمینه اخذ هزینه های نامتعارف و خارج از ضوابط از شهروندان‌است، گفت وگوی با مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان ترتیب داده است در ادامه می‌خوانیم.شبنم طاهر پور در گفت وگو با خبرنگار روزنامه دریا در بندرعباس اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات گازکشی به مردم چهار ارگان نقش دارند که شامل شرکت گاز، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره راه و شهرسازی هستند.

* مسوول تعیین تعرفه اجرای
لوله کشی گاز، صمت و اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان هستند وی در ادامه افزود: سازمان صنعت‌، معدن و تجارت با همکاری اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز، نظارت بر حسن دقیق تعرفه‌های مصوب و تایید صلاحیت مجریان تجربی لوله کشی گاز( شرکت‌های پیمانکار) را برعهده دارد. مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه تعیین تعرفه اجرای لوله کشی گاز و نظارت بر حسن تعرفه‌های مصوب را سازمان صمت برعهده دارد، ابزار کرد: مردم جهت اطلاع از نرخ تعرفه و خدمات مصوب اجرای لوله کشی گاز از اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان و سازمان صمت جویا شوند و برخی از مردم هم به دلیل عدم آگاهی لازم در این خصوص به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه می‌کنند.

طاهر پور در همین رابطه تصریح کرد: هزینه های خدمات گاز کشی در سه بخش خلاصه می شوند که شامل هزینه «اجرا» که توسط سازمان صمت تعرفه تعیین می شود و مالک اجرت آن را به شرکت‌های لوله کشی پرداخت می کند و بعد هزینه «نظارت» که مالک جهت اعزام ناظر جهت نظارت بر حسن اجرا از نظر کمی و کیفی به سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت می کند و نرخ مصوب آن بنابر متراژو ...  است و تعرفه بر روی سایت سازمان بارگذاری شده است و سوم هزینه «اشتراک» است که مالک هزینه آن را به شرکت گاز جهت اخذ اشتراک پرداخت می‌کند.

* راه و شهرسازی و صمت متولی تعیین صلاحیت مجریان گاز هستند
وی با بیان اینکه بعد از تایید صلاحیت و دادن مجوز گاز کشی برای مجریان تجربی و حقوقی  از سوی سازمان صمت و راه شهر سازی، خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان لیست مجریان گاز کشی واجد شرایط و دارای صلاحیت را در اختیار شهروندان جهت تعیین مجری دلخواه خود معرفی می‌کند و در واقع سازمان نظام مهندسی ساختمان در این بین، نقش یک واسط را ایفا می‌کند.مدیر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان، تصریح کرد: این سازمان، وظیفه  آموزش ناظران لوله کشی گاز و معرفی ناظران تایید صلاحیت شده به مردم را برعهده دارد تا ناظران بر روند اجرای لوله کشی گاز ساختمان از نظر کمی و کیفی نظارت داشته باشند. طاهر‌پور گفت: تمام مراحل اجرای لوله کشی گاز خانگی زیر نظر ناظر گاز که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شده است انجام می شود.

* مراحل انجام کار لوله کشی گاز خانگی
وی در بخشی دیگری از سخنان خود به موضوع مراحل انجام کار لوله کشی گاز اشاره داشت و بیان کرد: در ابتدا باید مالک منزل جهت تعیین مجری دلخواه اجرای لوله کشی و تشکیل پرونده  به سازمان نظام مهندسی ساختمان مراجعه کند و بعد از انجام این دو مرحله، سازمان نظام مهندسی ساختمان ناظر اجرای لوله کشی گاز را  جهت نظارت بر روند اجرای لوله کشی گاز معرفی می کند و بعد از طی این مراحل و اتمام کار لوله کشی گاز و تایید ناظر گاز سازمان نظام مهندسی معرفی نامه را جهت خاتمه انجام کار به شرکت گاز می دهد تا شرکت گاز اقدامات بعدی را جهت وصل شدن گاز منزل مالک انجام دهد.