دریا نیوزدرد دارو و درمان بیماران محروم

، 09:34   /   کد خبر: 38375   /   تعداد بازدید: 83


دریانیوز:  چند شب پیش خودرویی به  پسر یکی از ساکنان محلات حاشیه ای بندرعباس می زند وفرار می کند. راننده خودرویی دیگر متوجه می شود موتورسیکلتی روی زمین افتاده وبعد راکبش را می بیند که گوشه ای افتاده وبه یاری‌ می شتابد وخانواده اش را خبر می کند. مصدوم به خانه برده می شود و بدلیل دردهایی که داشته، به یکی از مراکز درمانی می رود و وقتی می شنود بایستی عکس از سر و دست و... بگیرد و چون دفترچه بیمه نداشته است، می داند که بایستی هزینه ها را پرداخت کنند و مصدوم به همراه مادرش که آهی در بساط نداشته، به خانه برمی گردد. البته پدرخانواده هم معلول است و هیچ درآمدی هم ندارند. موضوع دیگر مربوط به بیمار روستایی وفقیر است که در حال ترخیص از بیمارستان است، اما بایستی مرتب کپسول اکسیژن استفاده کند و توان خرید کپسول ندارد و حتی برای درمان و ایاب و ذهاب شان هم خیرین همت کردند. متاسفانه بیمارانی که توانایی دارو ودرمان را ندارند، رو به افزایش است و از طرفی شرایط کرونایی که معیشت خانواده های محروم را نابود کرده و بسیاری بیکار شده اند و حتی بسیاری از آنها برای خوردوخوراک روزانه با مشکل مواجهند و حتی نمی توانند سه وعده غذا را در برنامه داشته باشند و همین موضوع هم باعث افزایش سوء تغذیه در این مناطق شده است.

آنها بدلیل شرایط اقتصادی وخیمی هم دارند، توان درمان را ندارند و مجبورند با درد بسوزند و بسازند و تحمل می کنند وبرخی هم که اقدام به درمان می کنند، اما بازهم به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند درمان شان را کامل کنند. برخی هم جان می دهند. بیشتر این خانواده ها فاقد بیمه درمانی هستند. برخی بیمه سلامت هستند وبرخی این نوع بیمه را هم ندارند واز طرفی دیگر این دفترچه بیمه در مراکز غیردولتی و خصوصی پذیرش نمی شوند و بایستی هزینه ها بصورت آزاد پرداخت شوند که پرداخت هزینه های سنگین درمان برای این خانواده ها ممکن نیست. این شرایط در استانی مانند هرمزگان دیده می شود و سال ها وجود دارد که‌این استان قطب اقتصاد کشور است، اما حتی درمانش سهمی از این اقتصاد ندارد. از طرفی دیگر کمبود تخت بیمارستانی، پزشک و پرستار وتجهیزات درمانی و پزشکی، بیماران استان را رنج می دهد وبرخی بیماران مجبور شده اند در این سال ها برای درمان به سایر استان ها بروند. اما نیاز است بیمارستانی خیریه در استان وجود داشته باشد تا بیماران محروم همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند، بیماران باید به غیر از رنج بیماری، رنجی دیگر نداشته باشند، این موضوع محقق شده و تحت درمان قرار گیرند. برای تحقق این مهم بایستی خیرین و حتی صنایع و... همت کنند تا بیمارستانی تخصصی و فوق تخصصی خیریه در استان داشته باشیم وبه بیماران محروم خدمات درمانی رایگان ارائه شود.

علی زارعی/دریا