دریا نیوزنقش زنان در اقتصاد هرمزگان کلیدی است

، 09:07   /   کد خبر: 38357   /   تعداد بازدید: 109


دریانیوز: نائب رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس در حاشیه افتتاح کانون زنان بازرگان هرمزگان با اشاره به تأثیر زنان در بخش‌های مختلف جامعه به‌ویژه حوزه‌ی اقتصاد، عنوان کرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند. اثرگذاری‌های مستقیم آن‌ها در امر اقتصاد را باید بپذیریم.

 حسن روحانی بیان داشت:  بانوان از همان ابتدا در خانواده پایه‌گذار اقتصاد و مدیریت امور بوده‌اند و به‌این‌ترتیب باید در اقتصاد استان و کشور هم سودمندی و تأثیرگذاری آنان را مشاهده کنیم.

وی بیان داشت: نباید نقش زنان را در اقتصاد نادیده گرفت؛ در همین راستا اتاق بازرگانی بندرعباس به دنبال این هدف بوده است که به فعالیت بانوان در این حوزه رسمیت بخشد و تأسیس کانون زنان بازرگان استان نمونه‌ای از این اقدامات است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع در هیئت‌ رییسه جدید بر تخصیص جایگاه ویژه و نقش ارزنده‌تر در حیطه اقتصاد به زنان هرمزگان، تأکید شد و بر آن شدیم تا یک مکان مستقل برای آن‌ها تدارک دیده شود که این اتفاق امروز با پشتکار و انگیزه «سرکار خانم  علوی» رئیس هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان استان، سایر بانوان توانمند هرمزگانی و همچنین تدابیر محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی استان رقم خورد.