دریا نیوزمردها معتاد و مشروب خوار، زن و بچه گرفتار

، 08:38   /   کد خبر: 37758   /   تعداد بازدید: 131


دریانیوز: خانواده هایی که مرد خانواده معتاد یا مشروبخوار است، زن و بچه هم گرفتارند و نمی دانند چه کار کنند. آنهایی که اعتیادشان یا مصرف موادشان ومشروب شان بیشتر است، خانواده ها هم معذب تر هستند. این خانواده ها که بدسرپرست هستند، نه دستگاه های حمایتی و نه هیچ ارگان دیگری از آنها حمایتی نمی کند. بسیاری از زنان در چنین خانواده هایی درمانده اند و نمی دانند چه کار کنند وفرزندان شان با آسیب های اجتماعی شدیدی درگیر می شوند و در دام اعتیاد و... قرار می گیرند. متاسفانه هیچ نهادی هم خود را در مقابل آسیب زدایی از چنین خانواده هایی موظف نمی داند و اثرات زنان و فرزندان آسیب دیده به بخش های دیگر جامعه نیز منتقل می شود. در محلات حاشیه ای و بافت های فرسوده به وفور چنین خانواده هایی دیده می شوند ومورد غفلت قرار دارند.

یکی از زنان و مادر سه فرزند در یکی از محلات که فرزندانش در حال حاضر بزرگ شده اند و یکی از پسرانش ازدواج کرده و دو فرزند کوچک هم دارد، می گفت همسرم معتاد است و از زمانی که فرزندانم کوچک بودند، مرا و فرزندانم را به باد کتک می گرفت. پسرم را به درخت گارمزنگی که در حیاط مان قرار داشت، می بست و آنقدر می زد تا من بروم پول موادش را از جایی تامین کنم و از همسایه ای و... بگیرم. اگر به پسرم که دانش آموز بود، پول می دادم، پدرش می رفت مدرسه و پسرمان را در مدرسه آنقدر می زد تا پول را به او بدهد تا برود مواد مخدرش را تهیه کند. پسرم که بزرگ شده است  همیشه می گوید من فقط روزشماری می کردم تا بزرگ شوم و انتقامم را از تو و پدرم بگیریم. شما هیچ محبتی نداشتید و پدرم همیشه مرا زده است. الان پسرم که دو فرزند خردسال دارد، هم در خانه است و کار نمی کند و زن و بچه اش مشکل دارند.

من باید در خانه دیگران کار کنم، یا کسی برای مان غذا و... بیاورد تا بتوانم خرج خودم و دو فرزند دیگرم و پسرم وزن و دو فرزندش را بدهم. به نهادهای حمایتی هم رفتم و گفتند چون نام شوهر در شناسنامه ات هست، نمی توانیم تحت پوششت ببریم، مگر اینکه طلاقبگیری یا شوهرت فوت کند. با این وضعیت نمی دانم چه کار کنم؟البته خانواده هایی با این وضعیت وبدتر از این در این مناطق کم نیستند. برخی سرپرست های خانواده در زمان خماری یا مستی با چاقو و... به جان زن و بچه شان می افتند و هیچکس هم جرات دخالت یا اطلاع به پلیس ندارد. پلیس هم در چنین مناطقی هم کمتر حضور دارد و بدلیل بافت و تنگی و باریکی کوچه ها، گشت زنی چندانی نمی توانند داشته باشند واین وضعیت به نفع اراذل و اوباش و خلافکاران، معتادان و موادفروشان است. در برخی محلات همچنان اراذل و اوباش عربده کشی و ساکنان را تهدید می کنند و باعث سلب آسایش اهالی می شوند که بایستی برای برخورد با این مخلان امنیت با قاطعیت بیشتری برخورد شود. خانواده هایی هم که بدسرپرست هستند بایستی تحت حمایت قرار گیرند و مادران و فرزندان در چنین خانواده های نباید بدون حمامی و در آسیب های اجتماعی غرق شوند.

محسن موعود/ دریا