دریا نیوزمعاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان: هرمزگان سومین استان کشور در کانون بحرانی بیابان است

دریانیوز: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بابیان اینکه هرمزگان سومین استان کشور در کانون بحرانی بیابان است؛ گفت: استان هرمزگان حدود 2/7 ميليون هكتار مساحت دارد که از این نظر هشتمین استان کشور می‌باشد.

، 10:54   /   کد خبر: 37706   /   تعداد بازدید: 191


دریانیوز: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بابیان اینکه هرمزگان سومین استان کشور در کانون بحرانی بیابان است؛ گفت: استان هرمزگان حدود 2/7 ميليون هكتار مساحت دارد که از این نظر هشتمین استان کشور می‌باشد.  حبیب ا... حاتمی افزود: مساحت عرصه هاي طبيعي آن هشت میلیون و 600هزار  هكتار است كه از اين ميزان عرصه هاي طبيعي سطح مراتع چهار میلیون و 93 هزار هكتار ، سطح جنگل‌ها یک میلیون و 74 هزار  هكتار وسطح اراضي بياباني یک میلیون و 565 هزار هكتار (یک میلیون پانصدو شصت و پنج هزار هکتار) است كه از اين ميزان سطح مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی 612 هزار هکتار بوده که 396086 هکتار آن منطقه برداشت19751 هکتار منطقه حمل و197003 هکتار منطقه رسوب می باشد.از کل مساحت مناطق رسوب 50451 هکتار دارای شدت زیاد 63448 هکتار دارای شدت متوسط و 83103  هکتار دارای شدت کم.حاتمی اظهار داشت :183 کانون بحران ماسه های روان درکشور شناسایی شده که 28 کانون در هرمزگان است که سطحي قريب به 318 هزار هکتار از اراضي بیابانی استان را تشكيل مي دهد.

رتبه استان هرمزگان
 وی گفت: از نظر تعداد کانون بحران، استان هرمزگان با 28 کانون بحران رتبه سوم را بعد از خراسان و سمنان به خود اختصاص داده است.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: هرمزگان از نظر مساحت اراضی بیابانی رتبه نهم را بعد از استانهای کرمان، یزد ، سیستان و بلوچستان ، سمنان، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان و فارس را به خود اختصاص داده است . حاتمی گفت: از نظرمساحت کانون بحران: رتبه نهم را بعد از استانهای خراسان ، سیستان و بلوچستان ، اصفهان، کرمان ، یزد ، سمنان ، خوزستان ، بوشهر داریم. وی درخصوص اراضی بیابانی استان هرمزگان افزود: مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی612 هزار هکتار،  کانون بحران فرسایش318 هزار هکتار وسایر اراضی بیابانی هم635 هکتار و در مجموع یک میلیون و 565 هزار هکتار اراضی بیابانی داریم.

وی اقدامات  شاخص اداره بیابان استان هرمزگان در راستاي بيابانزدائي را بدین شرح اعلام کرد: مديريت روان آب ها :الف ) هلالي آبگير  مهمترین اهداف احداث این سازه را می توان افزایش رطوبت خاک ، تغییر میکروکلیمای منطقه، تقویت سفره های آب زیر زمینی، کمک به تنوع گونه ای، جلوگیری از فرسایش خاک،  حفظ گونه های باارزش، احیاء مراتع و... بر شمرد.ب) بند و بندسار خاكي سازه اي خاكي است كه به منظور جلو گيري از خروج هرزآبهاي سطحي و ذخيره و نفوذ آب در خاك جهت تامين آب مورد نياز درختان و درختچه هاي موجود در عرصه يا توسعه پوشش گياهي با كاشت بذر و نهال درختان بومي انجام شود.

تثبيت ماسه هاي روان
الف- نهالكاري : هدف از اجراي اين پروژه كاهش سرعت باد- تثبيت شنهاي روان- ايجاد فضاي سبز و محيط زيست مناسب.ب- مالچ پاشي: مالچ را می توان پوشش غیر زنده نامید كه جهت تثبيت ماسه هاي روان و محافظت گیاهان در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین بكار مي رود و همچنين جلوی رشد علفهای هرز را می گیرد. مالچ در تابستانهای خشک پوشش مناسبی برای هر نوع گیاه می باشد.الویت برنامه هاي اجرائي  مقابله با بيابانزدائي درسواحل مکران (جاسک ، سیریک، میناب ):

عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری در کانونهای بحران فرسایش بادی :
 از جمله موفق ترين طرح هاي صورت گرفته در راستاي مقابله با فرسايش بادي و تثبيت ماسه هاي روان درسواحل مکران , طرح تفضيلي اجرائي تثبيت ماسه هاي روان و بيابانزدائي بياهي- چنالي سديچ در حوزه شرق شهرستان جاسک و تثبيت ماسه هاي روان مالچ پاشي به همراه نهال كاري است . مالچ نفتي جهت تثبيت تپه هاي ماسه اي و در نهايت آماده كردن شرايط جهت نهالكاري و كار بيولوژيك مي باشد . مالچ نفتي ماده اي است  با فرمـول خــاص كه از پس مانــده هـاي مواد نفتي تهيــه مي شود .2-مدیریت هرزآب که شامل احداث هلالی آبگیر و بندو بند سار خاکی : سواحل مکران به لحاظ واقع شدن در مناطق بياباني از مناطق خشك و به نوعي خيلي خشك ايران به شمار مي رود خصوصيات اقليمي اين ناحیه باعث شده كه بارندگي از پراكنش نامنظمي برخوردار بوده و عمدتا به صورت رگبار نازل گردد.

عامل فوق و لخت بودن خاك باعث شده كه بيشتر بارندگي به صورت هرزآب از دسترس خارج شده و به دريا بريزد  لذا با استفاده بهینه از هرز آبهای سطحی وبا توجه به پتانسیلها و استعدادهای بالقوه این ناحیه می تواند راهکار اساسی جهت مقابله با بیابان زایی ، احیا ء مراتع ، افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک باشد .وی در خصوص عملکرد سال 98 تاکنون در حوزه بيابانزدائي نیز گفت:نهالکاری به مساحت، 1240 هکتار، مدیریت رواناب به مساحت 6012 هکتار، نهالکاری روی مالچ به میزان 186 هکتار، مالچ پاشی470 هکتار، آبیاری سنواتی به مساحت940 هکتار، مدیریت چرا به میزان 10000هکتار، قرق وحفاظت به میزان 3100 هکتار و مدیریت جنگلهای دست کاشت نیز 7500 هکتار اجرایی شده است.