دریا نیوزگیاهان تراریخته چیست ؟

، 08:57   /   کد خبر: 37695   /   تعداد بازدید: 70


دریانیوز: گیاهان تراریخته یا تغییر یافته ژنتیکی از پیشرفته ترین فناوری های روز موجود باویژگي هاي مثبت جدید ایجاد مي شوند. در این فرایند، ژن یا ژن های مفید از یک موجود به موجود دیگری که فاقد آن ژن هستند منتقل مي شود. این مهم به منظور افزایش کیفیت، بالابردن میزان تولید محصول، ایجاد مقاومت در خصوص عوامل مهاجم زنده مثل آفات و غیر زنده مثل عوامل محیطی از قبیل شوری و کم آبی و یا تولید یک ماده خاص و ... انجام می شود که دارای بهره وری اقتصادی می باشد  . با انتقال ژن جدید به سلول یا موجود زنده ویژگي جدیدي در آن موجود ایجاد مي شود که به این ترتیب دچار تغییر در ماده ژنتیکي خود شده یا به عبارتي اصلاح ژنتیکي شده اس  Modified Organism Geneticallyکه به اختصار به آن GMO مي گویند.

انتقال ژن به موجودات هم با روش های سنتی از هزاران سال قبل، هم به صورت طبیعی در طبیعت و هم با به کارگیري فنون مهندسي ژنتیک توسط بیوتکنولوژیستها صورت می گیرد . انتقال ژن، نوع جدیدی از اصلاح ژنتیکی و افزودن هدفمند یک یا چند ژن دلخواه به ژنوم موجود مورد نظر است و هر ژن نیز در بردارنده اطلاعاتی است که صفتی مفید را در موجود زنده ایجاد کند.  علاوه بر این ها، اقتصاد کشاورزان تولید کننده این محصولات نیز متحول شده و با آسان سازی کشاورزی و افزایش درآمد حاصل از آن، گام موثری در جهت رفاه کشاورزان و تولید کنندگان این محصولات برداشته شده است.

ایران درسال 2004  میلادي براي اولین بار محصول برنج تراریخته  را به تولید انبوه رسانید. و نام ایران در سال 2005 به عنوان اولین و تنها تولید کننده برنج تراریخته در فهرست تولیدکنندگان گیاهان تراریخته قرار گرفت.آیا محصولات تراریخته برای بشر مضر هستند ؟تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است و این امر موافقان و مخالفان زیادی دارد . برخی مخالفان داخلی بر این عقیده هستند که چون این محصولات و یا بذر آنها توسط کشورهای خارجی و عمدتا معاند تولید می شود ممکن است با انگیزه های مختلف دستکاری شوند ولی آنچه که در جهت تولید و مصرف انسانی گیاهان تراریخته مورد توجه قرار می گیرد این است که پس از تولید هر محصول مراحل مختلفی باید در طول سالیان متمادی طی شود که بتواند مجوز تولید انبوه و مصرف پیدا نماید . سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، سازمان غذای اروپا و در هر کشور نهادها و سازمانهای ذیربط مثل وزارت بهداشت ایران بر این امر نظارت دارند . بطور مطلق در مصرف هیچ محصول تراریخته ای که تاکنون مجوز تولید پیدا کرده اند موارد آسیب صد در صدی مختص آن محصول گزارش نشده است و البته دانشمندان بطور مستمر در جوامع مختلف مشغول تحقیقات هستند و این مورد نافی این نیست که شرکتهای تولید کننده بذور گیاهان تراریخته ممکن است بطور سهوی اشتباهاتی در انتقال ژن داشته باشند ( گزارش نگردیده است ) و یا در آینده اثرات مضر بعضی از این محصولات مشخص شود .

همانطور که در تولید داروهای شیمیایی این اتفاق می افتد که پس از مصرف یک دوره از داروی خاص با توجه به اثرات ضرر بار بیشتر به نسبت منافع آن از سیکل تولید دارو حذف می شوند . با رویکرد افزایش جمعیت در جهان ، تغییرات اقلیمی و ثابت بودن سطح زمینهای کشاورزی که پایه اصلی تولید مواد غذایی هستند ، بشر هیچ راهی به جز اصلاح روشهای تولید و افزایش آن در واحد سطح ندارد که یکی از روشهای موثر در این خصوص تولید گیاهان تراریخته است . تولیدکنندگان محصولات ترا ریخته در سراسر دنیا موظف به اعلان تراریخته بودن محصول با برچسبها یا نوشتن بر روی بسته بندی محصولات هستند تا افرادی که تمایل به مصرف اینگونه محصولات ندارند از وضعیت محصول مطلع گردند . به هر حال استفاده از منابع غذایی ارگانیک یکی از بهترین روشهای تغذیه بوده و در صورتی که هیچ اجبار یا اضطراری وجود ندارد تولید یا واردات محصولات حاصل از گیاهان تراریخته شاید مطلوب نباشد و بهتر است که گام اول تولید محصولات سالم ارگانیک باشد .

محمود منصف/ دریا