دریا نیوزبرگزاری هفتمین دوره جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب در هرمزگان

، 09:31   /   کد خبر: 37444   /   تعداد بازدید: 71


دریانیوز:  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری هفتمین دوره جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب در سراسر هرمزگان خبر داد. رضا کمالی زرکانی در این خصوص گفت : معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده و طرح‌های ابتکاری در حوزۀ کتاب و کتاب‌خوانی و جلب توجه مردم، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، هفتمین دورۀ «جشنوارۀ روستاها و عشایر دوستدار کتاب » را در سطح روستاها و عشایر سراسر استان با رویکرد مجازی برگزار می شود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد : با توجه به شرایط به وجود آمده در اثر همه‌گیری ویروس کرونا و فرصت‌های بیشتر مردم برای مأنوس شدن با کتاب و کتاب‌خوانی فعالان فرهنگی و مسئولان محلی در روستاها برنامه‌های تازه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی با استفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی طراحی، برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند. از این‌رو، برنامه‌هایی که در روستاها با رویکرد مجازی در این روزهای کرونایی به اجرا گذاشته می‌شود در این دوره اهمیت پیدا می‌کنند و می‌توانند علاوه بر غنی کردن اوقات فراغت در الگوسازی و بهره‌گیری سایر روستاها تأثیرگذار باشد.

کمالی زرکانی اضافه کرد : با توجه به شرایط موجود بخش ویژه‌ای برای ارائه برنامه‌ها و مجموعه اقدامات روستاها در سال 1399 اضافه شده است و دبیرخانه اجرایی جشنواره در فرایند اجرایی آن اعم از محتوایی و شکلی، تغییراتی را به وجود آورده است و تلاش می‌کند برای حفظ سلامتی شهروندان، بخش عمده‌ای از فرآیند اجرایی را به صورت الکترونیکی انجام دهد.وی یادآور شد : این جشنواره با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود و روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می‌توانند اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی هرمزگان و یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند.مهلت ارسال آثار: 10 دی‌ماه 1399 آدرس دبیرخانه استان هرمزگان دبیرخانه استانی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان واحد امور فرهنگی داخلی 218 شماره تماس :07633446547 آدرس: «دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» ـ تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴- ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹پست الکترونیک: bookpromotion.ir@gmail.comتمامی برگه‌های خام و دستورالعمل‌های اجرایی در سایت www.bookpromotion.ir قابل دریافت است.