دریا نیوززباله‌گّردی، شغل یا معضل

، 11:36   /   کد خبر: 37423   /   تعداد بازدید: 70


دریانیوز: فقر و نداری، روز به روز بر تعداد زباله‌گردهای شهر اضافه می‌کند. کرونا که آمد تعداد بیکارها بیشتر شد و بعضی‌ها که دیگر منبع درآمدی ندارند مجبور شدند به سمت جمع‌آوری و فروش ضایعات روی بیاورند.در کمتر کوچه و خیابانی است که سطل زباله‌ای وجود داشته‌باشد و روزی چند بار افراد مختلف زباله‌های داخل آنرا برای یافتن هر چیز قابل فروش زیر و بالا نکنند. در گذشته شاید دیدن صحنه‌ای که فرد معتادی در زباله‌ها به دنبال شیء قابل فروش باشد به امری روزمره و عادی تبدیل شده‌بود اما اکنون می‌بینیم که افراد مختلف، کودک و بزرگسال، پیر یا جوان، در بین زباله‌ها به دنبال روزی خود هستند و تا کمر در سطل‌های زباله خم شده و با دستان بدون محافظ در حال گشتن درون زباله‌ها هستند. کاری که امروز دیگر در حال عادی شدن برای هر بیننده‌است. با آمدن کرونا بسیاری از خانواده‌ها شغل خود را از دست دادند و سرپرست خانواده برای سیر کردن شکم فرزندان مجبور شده به هر دری بزند تا بتواند درآمدی کسب کند.

زباله‌گردی نیز به یکی از راه‌های تامین مخارج تبدیل شده‌است و هر روز بر تعداد افرادی که از این راه برای خود کسب درآمد می‌کنند افزوده می‌شود. کاری که به دلیل وجود زباله‌های مختلف، می‌تواند سلامتی این افراد را به خطر بیاندازد و آنها را به سمت بیماری و چه بسا مرگ سوق دهد. افرادی که به این کار روی آورده‌اند کسانی هستند که نمی‌توانند از راه‌های خلاف و ناسالم کسب درآمد کنند و می‌خواهند روزی حلال سر سفره خانواده خود ببرند و اکنون از روی ناچاری و تنها راه باقیمانده برای آنها زباله گردی است. از سوی دیگر بعضی از این افراد زباله‌ها را از درون سطل‌ها خالی کرده و روی زمین پخش می‌کنند و این امر باعث گسترش بیماری و کثیفی محل نیز می‌شود. خوب است افرادی از روی ناچاری و بیکار شدن به این کار روی آورده‌اند توسط مسوولان شناسایی شوند وتا حد امکان به این خانواده‌ها کمک شود تا هم این معضل کاهش پیدا کند و هم عزت نفس این افراد و خانواده آنها حفظ شود.

امین زارعی/ دریا