دریا نیوزگروه های جهادی و دفاتر تسهیلگری محلات

، 08:22   /   کد خبر: 37410   /   تعداد بازدید: 64


دریانیوز: شناسایی آسیب های اجتماعی در محلات کم برخوردار ، تشکیل پایگاه های داده در حوزه اطلاعات خانوار،اطلاعات کالبدی، نگارش گزارش‌های موضوعی سنجش وضعیت و برنامه پویای پیشرفت در این سال ها توسط دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی سبب شده است نگاه ویژه سازمان های اداری و نهادهای دولتی به این محلات متفاوت تر از گذشته باشد و هرکجا نشستی پیرامون حاشیه نشینی و مسائل مرتبط با آن برگزار شود، یک پای ثابت این مباحث نیز دفاتر توسعه محلی باشد.از ابتدای راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی شاید کسی باورش هم نمی شد که روزی نقش این دفاتر به قدری پررنگ شود که ساکنین محلات حاشیه نشین بیشترین علاقه و مشارکت را در برنامه های این دفاتر داشته باشند و در واقع اصل شکل گیری این دفاتر نیز بر مبنای همین جذب حداکثری ساکنین در برنامه های مشارکتی است.

آنچه امروز در این یادداشت بنا داریم طرح شود مسئله حرکت های جهادی در محلات حاشیه نشین است، اردوها وبرنامه هایی که می تواند چهره کالبدی این محلات حاشیه نشین را به سرعت تغییر دهد و راه را برای اجرای برنامه های متناسب با نیاز محلات هموار سازد.یکی از دغدغه های مهم بافت های کم برخوردار شهر بندرعباس، فرسودگی بنا و نامناسب بودن الگوی بافت شهری در این محلات است؛ به طوری که برخی از مکان های شهر نظیر محلات چاهستانی ها یا تپه الله اکبر این فشردگی بناها و تراکم بیش از اندازه اجازه ورود ماشین های خدمات رسان را هنگام وقوع خطرات طبیعی یا انسانی نمی دهد. از همین رو خارج سازی بافت از وضع فشردگی و تراکم بیش از اندازه می تواند بسیار اثر بخش باشد.اجرای طرح های مرمت منازل و اصلاح جزئی برخی معابر توسط گروه های جهادی نمونه هایی از فعالیت های قرارگاهیتیم های جهادی بوده است که نیازمند تقویت این گروه هاست.

محله اسلام آباد و گل کنی به نسبت سایر محلات درصد تراکم مناسب تری را به خود اختصاص داده و نفوذ به محله جز در چند نقطه نزدیک به پهنه دریاچه گل کنی برای کل محله امکان پذیر است و سعی شده سکونت گاه ها غیر رسمی در هنگام شکل گیری، راه دسترسی شان نیز ممکن باشد. اما جدای از این موضوع فاضلاب یا مسائل دیگر نیز بر نامناسب بودن الگوی بافتی این محلات اثر گذاشته است. آنچه در این یادداشت مهم است توجه گروه های جهادی به اجرای متناسب برنامه های شان در راستای سند توسعه محلات است که اثر اقدامات آنها را نیز بیشتر خواهد کرد. وجود قرارگاه های جهادی و پایگاه های طرح تحول محلات نقطه قوتی است که باید در کنار دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به عنوان یک دارایی محلی مورد توجه ویژه قرار بگیرند.اینکه دستگاه ها و نهادهای مختلفی خود را سهیم در حل مشکلات محلات کم برخوردار می دانند، بسیار عالی است و باید تمام توان ها در یک نقطه متمرکز شود تا بتوان با برنامه ریزی بهتر چهره حاشیه نشینی شهر را تغییر داد. پایگاه های طرح تحول و مساجد، محلی به عنوان کانون حرکت های مشارکتی باید به کمک دفاتر تسهیلگری آمده و با اطلاعاتی که در این دفاتر وجود دارد مسیر حرکت محله را به ریل توسعه آن نزدیککنند.

در سال گذشته دفتر تسهیلگری و توسعه محلی اسلام آباد و گل کنی با مشارکت طرح تحول محلات اقداماتی را پیگیری نمود که ماحصل آن اتفاقاتی خوبی هم در حوزه اعتباری و هم در حوزه کالبدی بود. به طور نمونه از اقدامات موفق این ارتباط گیری مناسبمی توان به اعتبار تعمیرات زمین چمن محله اسلام آباد که در مرحله تعیین پیمانکار است، اشاره داشت یا در حوزه روشنایی برق نیز با شناسایی پایگاه طرح تحول، نقاط خاموش محله تعیین و توسط دفتر پیگیری لازم برای تبدیل سیم به کابل برای 12 کیلومتر از محله انجام شد که خود این حرکت مشترک روشنایی 200 نقطه خاموش محله را به همراه داشت. آنچه که امروز به عنوان یک پیشنهاد در دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی مطرح است، قرار گرفتن پایگاه های طرح تحول در کنار دفاتر به عنوان بازوی اجرایی جهت اقدام های مشترک جهادی است، اردوهایی که می تواند علاوه بر تقویت ایمان و روحیه خودسازی سبب توسعه محلات حاشیه نشین نیز شود. به طور نمونه عمده محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس مشکلات فاضلاب به دلیل عدم اتصال منازل به شبکه فاضلاب را دارند که این موضوع مخاطرات بهداشتی و شهری زیادی را به همراه داشته است؛ از این رو گروه های جهادی اگر در کنار دفاتر تسهیلگری قرار بگیرند با یک حرکت جمعی می شود طرح بهسازی کوچه به کوچه را اجرا و درصد زیادی از این نازیبایی را حل کنیم.

اگر در یک محله پایگاه طرح تحول فعالیت دارد؛ با توجه به شناختی که از آن محله وجود دارد و همچنین اطلاعات موجود کارشناسان شهرسازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به راحتی می توان موضوع فاضلاب را تا حد زیادی حل کرد.طرح این مسئله فقط نمونه ای بود که بتواند حسن و فایده کار جمعی بینقرارگاه های طرح تحول محلات و دفاتر تسهیلگری رو روشن تر نماید.پس آنچه عزم امروز قرارگاه ها و دفاتر تسهیلگری را می طلبد حرکت جهادی برای حل مشکلات مردم است و باید به سمتی برویم که گروه های جهادی کشوری و استانی اردوهای خودشان را در محلات حاشیه نشین شهر نیز برپا کنند و نباید فراموش کنیم دفاتر تسهیلگری نیز همچون پایگاه های طرح تحول محلات بدون داشتن اعتبارات اجرایی و عمرانی سعی در کاهش مشکلات مختلف حوزه های اجتماعی و کالبدی شهر را دارند و آنچه وجه مشترک دفاتر تسهیلگری و پایگاه های طرح تحول می باشد، خدمت صادقانه و خالصانه برای مردم است فراموش نکنیم تقویت وهم فکری همه جانبه این دو نهاد محلی می تواند سرعت توسعه محلات را چند برابر کند.

عمادکمالی/ دریا