دریا نیوزبهشت بخشی در کمیته امداد نوکر مردم هستیم؛ وظیفه مان است

دریانیوز: ما اینجا نشسته ایم، نوکر مردم هستیم. انجام هر خدمتی، وظیفه هم است. اینها و بیشتر کلماتی است که فخاری، رئیس کمیته امداد منطقه یک بندرعباس به مددجویان می گوید و در نهایت تواضع و فروتنی با مددجویان و غیرمددجویانی برخورد می کند که به کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای بلوار امام حسین(ع)، شهرک نبوت بندرعباس مراجعه می کنند.

، 13:00   /   کد خبر: 37180   /   تعداد بازدید: 184


دریانیوز: ما اینجا نشسته ایم، نوکر مردم هستیم. انجام هر خدمتی، وظیفه هم است. اینها و بیشتر کلماتی است که فخاری، رئیس کمیته امداد منطقه یک بندرعباس به مددجویان می گوید و در نهایت تواضع و فروتنی با مددجویان و غیرمددجویانی برخورد می کند که به کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای بلوار امام حسین(ع)، شهرک نبوت بندرعباس مراجعه می کنند.

ساعاتی را به فقط به تماشا می نشینم و جمعیت انبوهی را می بینم که بیشترشان به اتاق رئیس می آیند. اتاق شلوغ است و همه ماسک زده اند و اما کمتر به فاصله گذاری توجه می کنند و تذکرات رئیس و... هم چندان اثرگذار نیست. همه امورات شان را اورژانسی می دانند و می خواهند زودتر انجام شود. پاسخگویی به این حجم مراجعه ، فقط صبر و حوصله می خواهد و سینه ای صبور. اینجا از دردها و مشکلاتی می شنوید که تحمل برخی از آنها برایتان سخت است واما کارکنان و رئیس، ایثارگرانه وصبورانه می شنوند و آنچه از دستشان برمی آید ، انجام می دهند و برخی تا پاسی از شب در حال انجام امورات اداری و برخی بازدید از خانواده های تحت پوشش و نیازمند و... هستند. بنظرم که اجرشان را نمی توان با این ریال ها وتومان ها داد و اجرشان را فقط خدا به خلوص شان وتلاش برای رفع مشکلات مردم و محرومان ونیازمندان می دهند. اینجا پیرزن و پیرمرد تا جوان را می توان دید.

برخی آنقدر رفته اند وآمده اند که همه را می شناسند و برخی ناله کنان دردشان را می گویند وبرخی با اشک و برخی با داد وفریاد می خواهند به خواسته شان که بیشترشان بحق هم است، برسند واز آن طرف امدادی ها با امدادهای الهی و غیبی صبورانه گوش می دهند و آنچه از دست شان برمی آید، انجام می دهند و به مراجعان توضیح می دهند که برخی محدودیت های قانونی و اعتباری، دست شان را بسته است. برای دریافت تسهیلات بانکی بایستی قوانین بانک را اجرا کنند، هرچند برای مددجویان اندکی تسهیل شده است. اینجا مادران و زنانی از خانه های شهری و روستایی شان می گویند که مار وعقرب در سقف فرسوده شان لانه کرده و هر لحظه احتمال ریزش سقف و دیوارهای قدیمی فرسوده وجود دارد. برخی هم از فرزندان بی پناهشان می گویند که در خانه تنها مانده اند تا مادرشان بیاید از کمیته امداد، مدد بگیرد. زنانی هم می بینم که از شوهران بیمار، بیکار، معتاد و... و برخی از بی همسری(فوت شده یا طلاق گرفته) می گویند که زندگی شان را سخت کرده و رئیس و کارکنان کمیته امداد، می شنوند و حتی فرصت برای آب خوردن، نفسی تازه کردن و... هم ندارند واز بس با آنها حرف زده اند، لب های شان خشک شده است.

تقسیم بهشت در کمیته امداد

با خود می گویم بهشت را اینجا تقسیم می کنند. اینجایی که مادران پیری می آیند و وقتی کاری برای شان هرچند کوچک انجام می دهی وبه حرف شان گوش فرا می دهی، آنقدر دعایت می کنند که فکر می کنم خدا با این دعاهای شان، قصرهایی از طلای عشق و خلوص و مهربانی را برای دعاشوندگان در بهشت بنا می کند و ذخیره می سازد. با خود می گویم خیرینی هم که با کمیته امداد برای خدمترسانی به محرومان همگام هستند، سهمی از قصرها و نعمت های بهشتی دارند که لذتش را در همین دنیا لمس و حس می کنند که به انجام امور خیرشان ادامه می دهند. اینجا برخی می آیند ومی گویند کولر و یخچال و... ندارند و در گرما، به سختی روزگار می رسانند و از آن طرف اعتبار محدود کمیته امداد نمی تواند به نیازهای شان بطور کامل پاسخ دهد و یاری سبز بیشتر خیرین و حتی صنایع را می طلبد در استانی که قطب اقتصاد کشور است و فقرا و محرومان شاید از توانمندانش سبقت گرفته است. کرونا زندگی ها را سخت تر کرده و حتی کاسبان را با ضرر مواجه کرده و برخی توان پرداخت اقساط شان را ندارند وبه همین دلیل آنها هم به کمیته امداد مراجعه کرده اند تا شاید بتوانند تسهیلاتی دریافت کنند و شغل شان را سامان دهند. برخی هم با مدارک مهارتی برای دریافت وام مراجعه کرده اند که می توانستند به دستگاه های دیگر جهت معرفی دریافت وام به بانک مراجعه کنند که نشان می دهد دستگاه های دیگر در اطلاع رسانی کوتاهی کرده اند. مستاجران مددجو وغیرمددجویی هم به کمیته امداد آمده اند که صاحبخانه اجاره بها و پیش پرداخت را افزایش داده و آنها توان پرداخت ندارند و مجبور به ترک خانه هستند و حالا کمیته امداد بایستی تاوان کم انصافی مالکان املاک اجاره ای را هم بدهد و از آوارگی و کوچه نشینی شان جلوگیری کند. برخی با نامه ای از نماینده و سفارشی از دیگری به کمیته امداد می آیند که رئیس می گوید ما بدون نامه و سفارش آنچه که در توان مان باشد انجام می دهیم ودر این زمینه هیچ شکی نکنید و جزو وظایف مان است. این آقای رئیس خودش در کودکی مددجوی این نهاد انقلابی بوده ودرد ورنج کشیده است و به همین دلیل درد ورنج نیازمندان و مددجویان را بخوبی درک می کند وایثارگرانه و بیشتر از وظیفه قانونی برایشان وقت می گذارد و تلاش می کند مشکلات شان را برطرف کند؛ هرچند که محدودیت های قانونی و اعتباری باعث شده است آنطور که می خواهد، نتواند خدمت ارائه دهد که نیاز است دولت، صنایع، خيران و... از این نهاد و مراجعان و مددجویان حمایت کنند و مجوز تحت پوشش قراردادن نیازمندان بیشتری را برای شان صادر کنند و از تبصره 14 ای ها هم حمایت بیشتری شود.

درب باز اتاق رئیس

اینجا درب اتاق باز است و بیشتر مراجعان گویا دوست دارند پاسخ سئوال و درخواست شان را از رئیس خوش برخوردش بشنوند وبیشتر شان قانع می شوند و برخی که مشکلات برآنها فشار زیادی آورده است و به قوانین و محدودیت ها و ممنوعیت ها توجهی ندارند، اصرار دارند هرطورشده به خواسته شان برسند. البته بیشتر مراجعات به کمیته امداد از فقر ونداری ونیاز است که می آیند و از طرفی دیگر مشکلات اقتصادی مملکت و دولت بر میزان خدمات‌رسانی آنها با توجه به افزایش نیازها و مراجعات اثرگذار بوده است. برخی از مددجویان که حالا فرزندان شان بزرگ شده اند و شغلی دارند، هم بهتر است والدین شان را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کنند و خودشان خدمات به آنها بدهند تا بهشت برین را برای خودشان تضمین کنند تا نیازمندان دیگری بتوانند جایگزین پدر ومادرشان در کمیته امداد شوند. از آن طرف کسانی هم که در اشتغالزایی از فرزندان و مددجویان کمیته امداد استفاده کنند، از تسهیلاتی بهره مند می شوند و حتی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، حمایت ها وتسهیلات بانکی و... به آنها پرداخت می شود. آنچه که بنظر می رسد به آن توجه شود، این موضوع است که این نهاد انقلابی و مردمی به تنهایی نمی تواند به تمام نیازهای محرومان پاسخ دهد ونیاز است سایر نهادها و خیرین هم حمایت شان را از محرومان جامعه افزایش دهند تا از درد ورنج آنها بکاهند. بیماران مددجو و غیرمددجو هم نیازمند حمایت های بیشتری هستند تا بتوانند سلامت شان را بازیابند. نباید محرومان و مددجویان و غیرمددجویانی که به کمیته امداد مراجعه می کنند، دست خالی برگردند که تحقق آن در گرو حمایت بیشتر از این نهاد است تا بتواند خدمات بیشتری دهد. کارکنانی که خود را خادم و نوکر مردم و مردمان و نیازمندان می دانند ودر کمال تواضع خدمترسانی می کنند را هم بایستی مورد توجه قرار داد و از آنها تجلیل نمود تا این روحیه جهادی و انقلابی در جامعه تسری یابد که جامعه خشن و بی روح امروز نیازمند این روحیه جهادی و انقلابی است که به میزان بسیاری به فراموشی سپرده شده است.