دریا نیوزرئیس اتاق بازرگانی بندرعباس : عرضه و تقاضا در بخش کشاورزی باید متناسب باشد

، 09:16   /   کد خبر: 37169   /   تعداد بازدید: 76


دریانیوز: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: تا مدامی که عرضه و تقاضا در بخش کشاورزی متناسب نباشد شاهد رشد اقتصادی در این بخش نخواهیم بود.محمدرضا صفا در دیدار با مدیر سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان اظهار داشت: مقوله صادرات در بخش کشاورزی آیتم های مورد نظر خود را می طلبد و این در حالی است که کشاورزی در استان هرمزگان هنوز به استاندارد روز جهانی نظیر مکانیزه شدن برداشت و تبعیت از الگوی کشت نرسیده است.صفا بیان داشت: اتاق بازرگانی بندرعباس در بخش بازاریابی و دستیابی به بازارهای هدف می تواند کمک شایانی به کشاورزان استان نماید که رعایت استاندارد کشورهای هدف از اصول اولیه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی است.