دریا نیوزرئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد ساخت کیت تشخیص همزمان کووید 19 و آنفلوانزا توسط محقق هرمزگانی

، 09:21   /   کد خبر: 37159   /   تعداد بازدید: 75


دریانیوز:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان از ابداع کیت تشخیص همزمان کووید 19 و آنفلوانزای A و B، کیت استخراج ژنوم ویروسی و دستگاه وکیوم برای استخراج اسیدنوکلئیک توسط دکتر حامد گوگلانی عضو هیئت علمی و دانشیار ویروس شناس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فارغ التحصیل از استرالیا به همراه تیم آزمایشگاهی تشخیص کووید استان خبر داد.

دکتر حسین فرشیدی افزود: موارد استفاده‌ی کیت، استخراج RNA در آزمایشگاه های تشخیصی دولتی و خصوصی همچنین مورد استفاده در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.

وی ابراز کرد: در پاندمی کووید 19در استان هرمزگان، تا کنون بیش از 60 هزار تست تشخیصی انجام شده و تا کنون بیش از 700 کیت تشخیص کووید19 با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و 250 میلیون تومان در آزمایشگاه مرجع استان مصرف شدهاست.

دکتر فرشیدی با اشاره به اینکه هدف اصلی از ساخت این محصولات، تأمین نیاز استان بوده، عنوان کرد: با توجه به هزینه بر بودن و قیمت تمام شده هر کیت تشخیص کووید 19 و آنفلوانزای نوع A و B مورد مصرف آزمایشگاه های استان هرمزگان و در مقایسه با مبلغ صرف شده برای ساخت این کیت، حداقل۳۰ درصد صرفه جویی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این کیت در حال گذراندن مراحل کنترل کیفی می باشد، تصریح کرد: این کیت همزمان سه ویروس را شناسایی کرده و به همین دلیل در مجموع، برای تشخیص سه ویروس صرفه جویی 60 درصدی را خواهیم داشت؛ هم اکنون نمونه ی داخلی این کیت در بازار موجود نمی باشد.