دریا نیوزهرس غیر اصولی بلای جان درختان

، 09:13   /   کد خبر: 37155   /   تعداد بازدید: 81


دریانیوز: سالیان طولانی است که میان سیم های برق و درختان جدال برقرار است و سیم های نحیف برق پیروز درختان قدرت مند هستند.شاید همه ما شعر دو کاج را در کتاب دبستان به یاد داشته باشیم. که این شعر نشانه ای از حال این روزهای درختان شهر ما است. درختانی که برای حفظ سلامت سیم های برق قطع می شوند اگر دراواخر فصل تابستان در خیابان های استان هرمزگان قدم بزنید شاهد هرس غیر اصولی فضای سبز استان خواهیم بود. قوانین زیادی وجود دارد که این موجود زیبا را پاسداری کند اما متأسفانه در برخی نقاط دیده شده که انسان‌ها جفای بزرگی در حق درختان می‌کنند و عمداً باعث از بین بردن و آسیب رساندن به این موهبت الهی می‌شوند. در شهر بندرعباس در جای جای این استان درختان به روش غیر اصولی هرس می شوند اما شخصی مسئولیت هرس های  غیر کارشناسانه را به عهده نمی گیرد یکی از مکان های که اخیراً درخت ها را به روش غیر اصولی هرس کردند وسیمای زیبای شهر را از بین برده اند در جوار زمین شاهین روبرو امام زاده سید مظفر است .

هرس کردن یکی از کارهای مهم باغبانی است که از حدود سه هزار سال پیش شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته است . شهر بندرعباس نسبت به استاندارد ها از فضای سبز کافی برخوردار نیست و با اقدام های غیر کارشناسی شده و ناآگاهی عمومی درباره ممنوعیت این اقدام و عواقب قانونی آن که می تواند مشکلات فراوانی را برای حفظ محیط زیست ایجاد کرد. افراط در هرس درختان با هر انگیزه ای باشد نتیجه ای جز خشک شدن و یا ضعیف شدن درختان ندارد. این روند در سطح وسیع در کشور اجرا می شود و لازم است با نگاهی نو به مدیریت فضای سبز در کشور خشک ایران، جلوی آن گرفته شود هرس، آنهم بدین شکل بی رحمانه، توجیه علمی ندارد. درخت یک موجود زنده است که زخمی کردن آن تنش شدید و خشنی به آن وارد می کند و برای گیاه مضر است، سطح فتوسنتزی آن را کاهش می دهد و باعث آسیب پذیری در مقابل تنشهای محیطی می شود. با زخمی کردن درختان راه برای ورود باکتری ها و ویروسها و آسیب دمایی (هم سرما و هم گرما) باز می شود.

مگر درختان جنگلی هرس می شوند؟ هرس شدید همان بدآموزی روشهای قدیمی در مهندسی کشاورزی است که متاسفانه همچنان در سطح وسیع در ایران اعمال می شود. هرس فقط در مورد اندک درختان هرس پذیر بخاطر ایجاد فرم، بعضی درختان میوه به منظور کاهش سطح رویشی و افزایش میوه و یا حذف شاخه هایی که ممکن است به تاسیسات شهری مانند کابل های برق آسیب برساند توجیه دارد. ولی هرسی که در شهر مد شده توجیهی جز نمایش حضور فعالانه کارگران در شهر ندارد و اگرچه ممکن است برای پیمانکاران هرس کننده و جمع آوری کننده سر شاخه ها سود آور باشد، ولی برای درختان شکنجه ای مرگ آور است و نتیجه ای جز کاهش توان فتوسنتزی گیاه و محروم کردن شهروندان از اکسیژن تولیدی آنها ندارد. کارشناسان مربوطه اداره برق می تونند با روش های اصولی درختان را هرس و یا تدابیری برای سیم های برق بی اندیشند. تا جان کابل های برق و درختان نیز حفظ شود.

 

بهاره محمد حسینی زاده/دریا