دریا نیوزنورپردازی غیر اصولی شهر و مرگ اکوسیستم

دریانیوز: معنی و هویت یک شهر به شکل فضایی و کیفیت آن وابسته است و محیط شهر یک وسیله ارتباطی برای شهروندان به حساب می آید و ساکنین شهر از طریق عناصر کالبدی با یکدیگر ارتباط صحیح برقرار می کنند که یکی از این عناصر کالبدی، مبلمان شهری می باشد

، 08:49   /   کد خبر: 37147   /   تعداد بازدید: 110


دریانیوز: معنی و هویت یک شهر به شکل فضایی و کیفیت آن وابسته است و محیط شهر یک وسیله ارتباطی برای شهروندان به حساب می آید و ساکنین شهر از طریق عناصر کالبدی با یکدیگر ارتباط صحیح برقرار می کنند که یکی از این عناصر کالبدی، مبلمان شهری می باشد که تعریف کننده هویت و ساختار یک شهر است و از آنجا که مبلمان شهری از المانها ی بسیار مهم و مؤثر بر جنبه های زیبا شناختی شهر استوار آگاهی از جنبه های زیبا شناختی، اولین گام مهم برای هر برنامه ریزی شهری است پس می توان گفت علاوه بر آنکه مبلمان شهری تأثیر شگرفی بر زیبایی بصری و منظر شهری دارد به شهر هویت و معنی می دهد. 

مبلمان شهری بخشی از سیمای شهری را تشکیل می دهد که همواره زیبایی، هماهنگی و تناسب آن موجب چشم نوازی محیط شهری شده و در کنار عوامل دیگر ، محیطی دلپذیر و فضای مناسب جهت زندگی شهری را فراهم می سازد. امروزه صنعت گردشگري به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان توسعه فراوان یافته است و بسیاري از کشورها با بهره گیري از فاکتورهاي جذب توریسم همچون سیستم مبلمان شهري زیبا و با کیفیت به تقویت حرکتهاي توریستی خود پرداخته و وضعیت خود را به ویژه از بعد اقتصادي بهبود می بخشند. شهرسازی، هنر، علم و تکنیک شکل‌دهی به فضای شهری‌است و به این ترتیب، شهرسازان در شمار هنرمندان قرار می‌گیرند که تابلوهایی به بزرگی یک شهر خلق می‌کنند. شهرسازی ایران در حال گذر از یک گذشته آرام و معنادار به یک آینده بی‌معنا و پرشتاب است. منطق حاکم بر شکل‌گیری شهرها در گذشته و حال، مبتنی بر اصالت و تقلید است. سایه سنگین افکار مادی‌گرایانه، ثروت‌اندوزی و سوداگری، بر شهرها سنگینی می‌کند با وجود این، باید کوشش کرد تا نظریه شهر عدالت‌محور، امن و چشم‌نواز محقق شود. همه شهروندان حق دارند که در یک شهر زیبا زندگی کنند. در سال های اخیر شاهد تحولات عظیم در ساختار شهری هستیم که جای قدردانی دارد. اما هوای خاکستری شهر پل ها و ساختمان های بتنی و فضا های سبزی که از فرط آلودگی هوا سبزیشان رنگ باخته است، مجالی برای عرض اندام رنگ در شهر باقی نمی گذارد.

این در حالیست که رنگ به عنوان یکی از مهم ترین عناصر بصری می تواند نمودی فعال و تاثیرگذار در منظر عمومی یک شهر داشته باشد. یکی از کارهایی که می توان به شهر ها رنگ داد نورپردازی است. نورپــردازی برخــی از ســاختمانها، خیابانهــا و بوســتانهای شهر اگرچــه زیبایــی خاصــی بــه شب‌های شهر بخشیده اما از سوی دیگر خواب شبانگاهی را از درختان و پرندگان پایتخت گرفته است. برخی از تغییرات در شهر زیبایی های بسیاری دارد اما اگر با روش های غیراصولی و غیر کارشناسی انجام بگیرد موجب مشکلاتی برای شهروندان، حیوانات و درختان می شود. امروزه برای جلوه بهتر و ایجاد امنیت در شهرها و حتی روستاها از نورپردازی استفاده می شود. همیشه بناهای با اهمیت تر و یا بناهایی که معماری خاص دارند نورپردازی و رنگ در آنها بیشتر دیده می شوند. به همین دلیل باید نورپردازی در این مکان ها با مهندسی صورت گیرد. نورپردازی شهری بحث دیگری بنام معابر را نیز شامل می شود. جلوه و نمای یک شهر با توجه به نورپردازی، قوت و جان بیشتری می گیرد. در نورپردازی باید به آلودگی نوری توجه ویژه داشته باشیم. امروزه ساکنین شهر های بزرگ از آلودگی نوری رنج می برند. اشکال در نورپردازی شهری و نبود مهندسی نورپردازی و سلیقه ای عمل کردن افراد سبب می‌شود شهری پر از نورهای سرگردان داشته باشیم. این مساله نه تنها جلوه و نمای زیبای شهرها را از بین می برد بلکه ممکن است سبب ایجاد اختلال در زندگی عادی شهروندان شود. بطور مثال: زمانیکه آلودگی نوری زیاد می باشد، رانندگی در شهر دارای خطرات بیشتری می شود.

نســرین حســینی، کارشــناس ارشــد آلودگــی محیط‌زیست به تأثیر آلودگی نور بر روی حیوانات و گیاهــان می‌پــردازد و می‌گویــد: مــرگ پرنده‌های مهاجر در اطراف ساختمان‌های بلند و روشن، تأثیر دقیق نورهای مصنوعی شبانه بر روی رفتار و اجتماع اکولوژی است. او ادامه می دهد: انواع نورهایی که محیط زندگی حیوانات را روشــن می ســازد باعث اختلال در تمرکز و جفت یابی آنها شده و صیدشان را در بسیاری از موارد مانند پروانه ها و ماهی‌ها برای شــکارچیان آســان می‌کند که برهم خوردن سیکل طبیعت و رفتار طبیعی جانوران را موجب می شود.بیشتر شهرداری‌های شهرهای بزرگ کشور، درختان محیط‌های شهری را نورپردازی می‌کنند تا رنگی به شهر بدهند اما این اقدام به درختان که از زیرساخت‌های محیط زیست شهری و غیرشهری هستند، آسیب وارد و آن‌ها را ضعیف می‌کند یا بسته به گونه درخت عمر آن را ۶ تا ۱۰ سال کاهش می‌دهد. با صنعتی شدن شهرهای بزرگ لطافت شهری تا حدودی کم شده و رو به خشونت رفته است بنابراین شاید حوادثی مانند مرگ پرندگان، از بین رفتن درختان و شکننده شدن اکوسیستم به دنبال آلودگی نوری، توجه شهرنشینان را به خود جلب نکند و آن را نادیده بگیرند، در چنین شرایطی پرنده شناسان باید جمعیت پرندگان شهری را زیر نظر داشته باشند و وضعیت آن‌ها را ارزیابی کنند.

بهاره محمد حسینی زاده/دریا