دریا نیوزهرمزگان، اقتصادش برای تهران فقرش برای بومیان

، 08:46   /   کد خبر: 37146   /   تعداد بازدید: 84


دریانیوز: استان هرمزگان که استانی اقتصادی و تجاری می باشد و قطب اقتصاد ایران به شمار می‌رود که این باعث شده است هرمزگان در صدر استانهای دارای درآمد بالا در کشور قرار گیرد و بیشترین درآمد را به خزانه واریز کند؛ اما مردمان این استان در فقر و محرومیت به سر می برند و دو سوم شهر بندرعباس را بافت‌های حاشیه ای و فرسوده تشکیل داده است.

بافت هایی که با مشکلات زیادی مواجه اند و مسئولان مربوطه هم این مناطق را به طور کامل فراموش کرده‌اند. محلات قدیمی بندرعباس همچنان با مشکلات مواجه اند و نیاز است که مسئولان مربوطه برای رفع آنها اقدام نمایند. محله آیت الله غفاری بندرعباس که برخی از ساکنان چندین دهه در این محله زندگی می کنند، اما خانه‌هایشان فرسوده است و در گذشته اجازه تعمیر و بازسازی را به آنها نمی‌دادند و در حال حاضر نیز بایستی هزینه زیادی را پرداخت نمایند که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و از طرفی دیگر بسیاری از ساکنان محله در فقر مطلق به سر می‌برند که حتی برای خورد و خوراک و هزینه های جاری زندگی با مشکل مواجه اند. عدم حمایت از آنها باعث شده است که برخی از ساکنان که بیشترشان مستاجر یا تازه وارد هستند، دارای شغل مناسب نباشند و به مشاغل کاذب و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی آورده‌اند که اگر حمایت‌های از آنها صورت گیرد، بطور حتم شغل خود را تغییر داده و مشاغل قانونی را خواهند داشت. در خصوص نوسازی بافت فرسوده محله نیز نیاز است که مسئولان حمایت‌های لازم را داشته باشند تا از تخریب آنها بر اثر فرسودگی در زمان بارندگی و زمین لرزه و حتی حالت عادی جلوگیری شود و از آوار شدن بر سرشان جلوگیری گردد. البته چنین محلاتی در بندرعباس کم نیست و بایستی برای رفع مشکلات و چالش‌های این مناطق که آسیب پذیر نیز هستند و جرم خیز بوده، برنامه‌ریزی شودتا مشکلات برطرف شود.

در این مناطق و محلات حاشیه ای و بافت‌های فرسوده، ساکنان از تبعیض و بی عدالتی رنج میبرند و بسیار گلایه‌مند. آنها می گویند مسئولان این محلات را فراموش کردند و فقط به محلات مرفه نشین و گلشهر توجه می‌کنند. در حالیکه نیاز است به محلات حاشیه ای و محروم توجه بیشتری شود و این تبعیض و بی عدالتی از بین برود.انتظار می رود که مسئولان استان به این محلات و روستاهای محروم استان توجه بیشتری نمایند. در مناطق دوردست استان همانند روستاهای بشاگرد و کوه شاه احمدی و حتی روستاهای شهرستان بندرعباس و شهرهای استان، روستاییان با مشکلات زیادی مواجه هستند و مسئولان به این مناطق توجه چندانی ندارند. در برخی از مناطق، اهالی از حقوق و امکانات اولیه محروم هستند. از کشاورزان حمایتی صورت نمی‌گیرد و آنها از این وضعیت بسیار گلایه‌مند هستند. انتظار می‌رود دولت به این مناطق توجه بیشتری نماید. استانی که در صدر درآمدزایی استان‌های کشور می‌باشد، شایسته نیست که در صدر فقر و بیکاری و گرانی هم قرار گیرد که اینها واقعا با یکدیگر در تناقض است و دلیل آن هم مدیریت های ناصحیح در استان و دیدگاه پایتخت‌نشینان نسبت به هرمزگان در ادوار مختلف به استان بوده است و انتظار می رود در این حوزه تجدید نظر لازم صورت پذیرد.

از طرفی ضرورت دارد دو هزار میلیارد تومان از مازاد درآمد استان به هرمزگان بازگردد تا در جهت رفع محرومیت ها در استان هزینه شود. نباید فقط ثروت و دارایی و درآمدزایی هرمزگان نصیب تهران شود و برای هرمزگانی ها و بومی‌های منطقه فقط فقر و محرومیت را به همراه داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که بایستی تغییر دیدگاه اساسی در هرمزگان صورت پذیرد. استان هرمزگان در بخش‌های مختلف در محرومیت به سر می‌برد. در بخش بهداشت و درمان، بسیاری از بیماران مجبورند برای درمان خود به سایر استان‌های کشور بروند. در حوزه ورزش و تفریحات، اماکن فرهنگی و تفریحی، مدرسه‌سازی و... استان با چالش و کمبود مواجه و نیاز است که نسبت به رفع کمبودها در استان هرمزگان توسط متولیان مربوطه توجه لازم صورت پذیرد تا فقر و محرومیت در این استان زرخیز برطرف و عدالت در حوزه های مختلف در هرمزگان و مناطق حاشیه ای و روستاها حکمفرما شود. چرا در این استان اقتصادی هرمزگان که برای بسیاری از جوانان سایر استان شغل ایجاد کرده است، اما جوانان بومی استان در فقر وبیکاری باشند؟ کدام مسئول در این حوزه نقش دارد واز حق جوانان دفاع می کند؟ اشتعالزایی هرمزگان فقط برای دیگران است؟ سهم جوانان و مردم استان از اقتصاد و صنایع استان چیست جز افزایش قیمت مسکن، دود، آلودگی و...؟ چرا در این استان دهها هزار خانواده بایستی در فقر مطلق باشند که حتی برای خوردوخوراک و هزینه های اولیه زندگی با چالش و مشکل مواجه باشند؟ این اقتصادی بودن هرمزگان با فقرش تناسبی ندارد و پایتخت نشینان نیز بایستی چشمان شان را بشویند و هرمزگان را جوری دیگر باید ببینند.

 

محسن موعود/دریا