دریا نیوزحال روستاها خوب نيست

، 08:38   /   کد خبر: 37141   /   تعداد بازدید: 81


دریانیوز: عضو هيئت مديره باشگاه كشاورزان جوان كشور ودبير كانوني استاني باشگاههاي كشاورزان جوان هرمزگان گفت :وعده و وعيد براي جوانان روستايي تسهيلات نمي شود. كاظم جعفري سراحي با اينكه جوانان روستايي نيازمند تسهيلات واقعي هستند، نه وعده و وعيد مسؤلان گفت:بايد منابع در شهرها وروستاها بصورت متعادل توزيع شوند.وی با اشاره به موضوع چالشهاي اشتغال در روستاها گفت:چالشهاي اشتغال در روستا يكسري موانع هستند كه فرايندهاي دسترسي به منابع مالي را براي جوانان روستايي و روستاييان از جمله اشتغال دشوار مي كند وبايد اين مشكلات مهم كشور را بررسي وراه حل رفع آن را ارائه داد،ناموفق بودن سامانه كارا، طرح روستا تعاون وبسياري مصوبات در زمينه روستاييان .

جعفري سراحي افزود:بايد مشخص شودتسهيلاتي كه تاكنون به نام روستاييان ارائه شده،توسط چه افرادي جذب شده است. علاوه بر اين درباره سايت كارا بايد تحقيق كرد وبايد ديد واقعا چند درصد از جامعه روستايي توانسته اند مزايايي از اين طرح ببرند.همچنين در باره طرح روستا تعاون وبسياري از طرح ها ومصوبات ديگر كه تحقيق مي كنيم، مي بينيم اگر چه اين طرحها براي روستاها ورونق توليد در آن مكان تصويب مي شود ولي عملا بدست روستاييان فعال ومستعد اين مزايا نمي رسد.