دریا نیوزتست رلیف ولوهای مرکز انتقال نفت قطب آباد

، 08:27   /   کد خبر: 37136   /   تعداد بازدید: 88


دریانیوز:  عملیات تست سه عدد رلیف ولو ورودی مرکز انتقال نفت قطب آباد با موفقیت انجام شد.معاون فنی منطقه گفت: جهت اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات و به منظور اجرای دوره های نگهداری زمان بندی شده، تعمیرات پیشگیرانه و کالیبراسیون این تجهیزات توسط واحد مهندسی ابزاردقیق و کنترل بصورت سالیانه انجام می شود.

محمد نصر بیان داشت: بوسیله تجهیزات مناسب، شبیه سازی می شود و عملکرد رلیف ولو ها مورد بررسی قرار می گیرند همچنین در صورت مشاهده نقص در عملکرد، اقدام به تنظیم مجدد نقطه عملکرد آن ها می شود.نصر ادامه داد : در عملیات تست رلیف ولوهای ورودی مرکز انتقال نفت قطب آباد سه عدد رلیف ولو4*6 اینچ مورد تست و بازبینی قرار گرفت و بعد از تست مجدد به خط اصلی متصل شدند. رلیف ولوها یکی از مهمترین تجهیزات حفاظتی موجود در خطوط لوله می باشد که خطوط انتقال را در برابر فشارهای ناخواسته، محافظت و در خروجی و ورودی مراکز انتقال نفت تعبیه می شوند.