دریا نیوز







امید وبیناری به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی

، 08:56   /   کد خبر: 37123   /   تعداد بازدید: 76


دریانیوز: اولین وبینار بررسی روابط اقتصادی ایران وایتالیا با همت و ابتکار تحسین برانگیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در مرکز استان هرمزگان درحالی برگزار شدکه معرفی بخشی از ظرفیت های اقتصادی هرمزگان در این وبینار نشان داد نیاز است این ظرفیت ها بیش از پیش در مجامع و نشست های بین المللی نیز معرفی شده تا زمینه سرمایه گذاری بخش های خصوصی سایر کشورها در استان نیز فراهم شود واز طرفی بازارهایی برای صادرات در حوزه های مختلف برای تجار هرمزگاني وایرانی از این استان زرخیز در سایر کشورها معرفی و فراهم شود.

اتاق بازرگانی بندرعباس که دوران تحولی خود را در حال گذراندن است و تیم جدید مدیریتی در حال شناسایی بیشتر ظرفیت های سرمایه گذاری و اقتصادی استان و معرفی آن به دنیا و کشف فرصت های صادرات و سرمایه گذاری تجار هرمزگاني در سایر کشورهاست که انتظار می رود جهش اقتصادی و تولیدی وحتی اشتغالزایی را در سال جهش تولید در استان با این روند شاهد باشیم.استان هرمزگان که در حوزه آبزیان ودریایی ، مرکبات و صیفی جات، صنایع دستی، صنعتی، معدنی و... حرفی برای گفتن در سطح دنیا نیز دارد که معرفی این ظرفیت ها باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی و... می شود و بخش خصوصی می تواند نقش اثرگذاری را در این حوزه ها داشته باشد و تداوم برگزاری چنین جلساتی و حضور بخش های خصوصی و تجار ایرانی و خارجی و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری طرفین در این جلسات تخصصی اقتصادی می تواند در رونق اقتصادی و سرمایه گذاری ها اثرگذار باشد.

هرمزگان سرزمینی پر از گنج است که چندان از این ظرفیت استفاده نشده است وبه همین دلیل بیشتر مردمانش در رنج زندگی می کنند. استانی که بشاگرد و کوهشاهش محروم است، اما معادن زیادی در زیر پای مردمان همین مناطق هم بلااستفاده قرار دارد، دریایی که مستعد پرورش ماهی و میگویی است که در دنیا پرمشتری است، صنایع دستی و گردشگری پرمخاطب و محصولات خارج از فصلی کشاورزی دارد که اگر مشتریانش را در دنیا شناسایی کند، آنگاه تولیدات و اقتصاد در استان بیش از پیش در حوزه های مختلف رونق می گیرد وبخشی از بیکاری ها هم مرتفع می گردد و از فقر و محرومیت ها کاسته می شود و کشاورز و... متضرر نمی شود.در این استان وشهر غنی و ثروتمند بندرعباس خانواده هایی هستند که شب ها گرسنه می خوابند و صبح ها فرزندان شان را بیدار نمی کنند تا بخوابند و صبحانه نخواهند. اتفاقا شب بعد از برگزاری اولین وبینار بررسی روابط اقتصادی ایران وایتالیا که به منزل آمدم و گزارش این وبینار را تنظیم کردم، با برخی از خانواده ها که ارتباط دارم و گزارش تهیه می کنم، متوجه شدم مادری دختر سه ساله اش را با نقاشی کردن سرگرم کرده است تا بخوابد و بهانه شام نگیرد؛ گرچه دختر یک ساله مرتب به مادرش می گوید من گرسنه ام و آنها بقول معروف آهی در بساط ندارند که شام بخورند.

متاسفانه تعداد چنین خانواده هایی در این شهر واستان اقتصادی کشور کم نداریم و از آن طرف ظرفیت های اقتصادی زیادی داریم که بخوبی از آنها استفاده نشده است و از طرفی بومیان و ساکنان استان چندان سهمی از اشتغال در صنایع، معادن، مناطق ویژه اقتصادی و... ندارند و در حمایت از بومیان برای اشتغال و مهارت آموزی چندان حمایت نشده است.حال بایدبرگزاری این وبینار را به فال نیک گرفت و انتظار می رود ظرفیت های اقتصادی استان بیش از پیش معرفی شده و بخش خصوصی پررونق تر از گذشته در صادرات محصولات تولیدی استان نقش آفرینی نموده و از سرمایه گذاران ایتالیایی و... بیشتر در استان بهره گیری شده و فرصت اشتغالزایی در طرح های مختلف استان برای بومیان هم فراهم شود که در این راستا دستگاه های اجرایی واستانداری و... بایستی حمایت های لازم را از این حوزه داشته باشند.

علی زارعی/ دریا