دریا نیوزراه اندازی نخستین نمایشگاه دائمی پيشگيري از اعتياد و آسیب های اجتماعی

دریانیوز: تفاهم نامه اي بين اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در محل دفتر مديركل آموزش و پرورش منعقد گرديد

، 12:02   /   کد خبر: 36821   /   تعداد بازدید: 184


دریانیوز: تفاهم نامه اي بين اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در محل دفتر مديركل آموزش و پرورش منعقد گرديد.

بر اساس اين تفاهم نامه كه به امضاي موسي دادي زاده مديركل آموزش و پرورش استان هرمزگان و ابراهيم فرهادي نيا دبير و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان رسيد ؛ مقرر گرديد مبلغ دويست ميليون ريال اعتبار از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان جهت كمك به ارتقاء و تجهيز نمايشگاه دائمي پيشگيري اوليه از اعتياد تخصيص يابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: نمايشگاه دائمي پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي در آموزشگاه سيزده آبان آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس واقع در بلوارشهيد چمران راه اندازی می شود.

وی افزود: برای مبارزه با پدیده شوم اعتیاد باید دارای برنامه های راهبردی و عملیاتی پیشگیری از مصرف انواع مواد مخدر خصوصا برای گروه های در معرض خطر بود.

دادی زاده اضافه کرد: بکارگیری شیوه های نوین آموزش در راستای ارتقاء سطح دانش، ارتقاء آگاهی از عوامل تأثیر گذار بر آسیب های اجتماعی و اعتیاد، آگاه سازی از تأثیرات مخرب انواع مواد مخدر و نیز روش های پیشگیری را می توان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه نام برد.

در این مراسم معاون فرهنگی و پرورشی و رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرورشی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان نیز حضور داشتند.