دریا نیوزتجمع و اعتراض اعضای تعاونی مسکن مهر جلوی درب استانداری (گزارش تصویری)

دریانیوز: تجمع و اعتراض اعضای تعاونی های  مسکن مهر جلوی درب استانداری 

، 12:08   /   کد خبر: 36787   /   تعداد بازدید: 345