دریا نیوزعبور از گرما ..

، 09:25   /   کد خبر: 36743   /   تعداد بازدید: 90


دریانیوز: نزدیک به سه سال ازدیدار من و محمد عقیلی میگذرد دیداری گرم شیرین ‌وخوشایند . محمد همان بود که بود ....صمیمی و بی تکلف ودوستداشتنی .علیرغم دوری طولانیش از وطن ، حتی گویش بندریش هم همان بود که بود. (حتی درکتابت ‌و نوشتن پیام هایش، بکارش می بندد .) عشق به بندروهوای شرجیش درنگاه اوهنوز چون شعله ای زبانه می کشید مخصوصا وقتی صحبت از فیلم وشعر و منصفی وبنی هاشمی وسینمای آزاد و موج و دریا ومردم خوب بندر، به میان می آمد . ‎متاسفانه دراین سفرقادربه دیدن حسن بنی هاشمی نبودم .ترسم ازآن بود که ازنگاهم بگریزد ومن قادربه فروخوردن بغضم نباشم.

دهه پنجاه روزگار محمد عقیلی ها ‎وحسن بنی هاشمی ها بود درسپهر ‎ فرهنگ وهنر هرمزگان .‎امروز حسن بنی هاشمی به بستری ازدردو رنج بیماری پناه برده ومحمد عقیلی به غربت ‎اماهنوز نقش امضایشان برفرهنگ وهنرهرمزگان مانده است . لحظه لحظه ها ی زندگیشان با یاد وطن می گذرد وهمیشه وطن را سخت در رویاهایشان به آغوش می کشند .

نتیجه این دریاد ماندن وطن، برای محمد عقیلی کتابی شد بانام «عبور گرم تابستان» که اخیرا منتشر شده وگویای هجرتی دردناک است واندوهی که به کلام وقلم نمی آید. گویا غمی رادرحکایتش ازاین کوچ ، بردل تلنبار کرده که گریزی ازآن نیست . اماهنوزامضای این دوبرپای افتخارات هنرهرمزگان برجای مانده وخشک نمی شود .

 

حیدرحیدری نژاد ( حیدر احمد )