دریا نیوزرئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد: بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی

، 08:10   /   کد خبر: 36726   /   تعداد بازدید: 170


دریانیوز: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد.

 علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: به دستور مقام قضایی، شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.وی در ادامه افزود: به همراه این فرد سه نفر دیگر نیز با عناوین اتهامی مشابه دستگیر شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص متهمین مذکور قرار تأمین کیفری صادر شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.