دریا نیوزمدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان خبر داد پرداخت هزار و 700میلیارد ازمطالبات مراکز طرف قرارداد

، 09:51   /   کد خبر: 36722   /   تعداد بازدید: 111


دریانیوز:مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان گفت: مطالبات اسناد پزشکی مراکز طرف قرارداد و دانشگاه علوم‌پزشکی تا پایان بهمن ماه 98 توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان تسویه شده است. دکتر مریم امیری اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور محسوب می‌شود که بالای 50درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بزرگترین خریدار درمانی کشور نیز می‌باشد که با مراکز مختلف خصوصی و علوم‌پزشکی قرارداد دارد و خدمات درمانی خریداری می‌کند.وی افزود: برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، از طریق دفاتر اسناد پزشکی با بخش‌های خصوصی و علوم‌پزشکی قرارداد همکاری بسته می‌شود تا بیمه‌شدگان بتوانند راحت تر به خدمات درمانی مناسب دسترسی داشته‌باشند.

امیری به پرداخت مطالبات اشاره و خاطرنشان‌کرد: تلاش مجموعه مدیریت درمان این است که مطالبات طرف‌های قرارداد بخش خصوصی شامل داروخانه‌ها، پاراکلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی و نیروهای مسلح و بخش دانشگاه علوم‌پزشکی در کمترین زمان ممکن پرداخت شود.این مسوول ادامه‌داد: به همین دلیل مطالبات بخش خصوصی تا پایان بهمن ماه تسویه شده که مبلغی بالغ بر 703میلیارد و 428میلیون ریال می‌باشد.وی افزود: تا پایان بهمن ماه 98 داروخانه‌های طرف قرارداد مبلغ 209میلیارد و 354میلیون ریال، پاراکلینیک‌ها مبلغ 140میلیارد و 121میلیون ریال، درمانگاه‌ها مبلغ 72میلیارد و 338میلیون ریال و بیمارستان‌های خصوصی و نیروهای مسلح نیز مبلغ 200میلیاردو 862میلیون ریال دریافت کرده‌اند که مطالبات آنها تا پایان بهمن ماه تسویه شده‌است.مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان به پرداخت مطالبات پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد نیز اشاره کرد وگفت: در سال گذشته مبلغ 80میلیارد و 752میلیون ریال بابت مطالبات بخش پزشکی و دندانپزشکی به آنها پرداخت شده و تا پایان بهمن ماه نیز با این بخش نیز تسویه شده‌است.امیری اظهارداشت: مراکز علوم‌پزشکی پرمراجعه ترین مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی بوده که بیمه‌شدگان به آنها مراجعه می‌کنند به همین دلیل مبالغ مطالبات این مراکز بسیار بالاست.

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان اضافه‌کرد: مطالبات بخش‌های علوم‌پزشکی طرف قرارداد نیز تا پایان آذر ماه 98 به طور کامل تسویه شده و تا پایان اسفند ماه سال 98 نیز 60درصدآن به صورت علی‌الحساب پرداخت شده‌است و می توان گفت که مطالبات با دانشگاه به روز شده است .وی گفت: برای خدماتی که در سال گذشته بیمه‌شدگان از مراکز طرف قرارداد دانشگاه علوم‌پزشکی دریافت کرده‌اند، مبلغ هزار و 38 میلیارد و 190میلیون ریال به این مراکز از سوی مدیریت درمان تامین‌اجتماعی هرمزگان پرداخت شده‌است.امیری خاطرنشان‌کرد: از مطالبات پرداختی به مراکز علوم‌پزشکی، مبلغ 373میلیارد و 780میلیون ریال بصورت اوراق خزانه و مابقی از طریق اسناد پزشکی سازمان پرداخت شده‌است.وی گفت: سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات سال 98 مراکز طرف قرارداد خصوصی و علوم‌پزشکی در استان هرمزگان در مجموع تاکنون مبلغ هزار و 741میلیارد و 616میلیون ریال اختصاص و پرداخت کرده‌است.امیری در پایان به پرداخت مطالبات سال جاری مراکز دانشگاهی اشاره و عنوان‌کرد: مبلغ 39میلیارد و 201میلیون ریال مربوط به 60درصد از مطالبات فروردین ماه سال 99 مراکز دانشگاه علوم‌پزشکی پرداخت شده‌است.