دریا نیوزبرخورد شدید با گرانفروشي و كم فروشي نان

، 08:46   /   کد خبر: 36492   /   تعداد بازدید: 102


دریانیوز: گشت مشترك تعزيراتي به رياست مهندس باباخاني معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري بندرعباس به اتفاق حبيبي قاضي شعبه چهارم تعزيرات و كارشناسان بهداشت و بازرسين صنعت معدن و تجارت از تعدادي از واحدهاي صنفي خصوصا نانوائي ها و عرضه كنندگان مواد غذايي انجام شد.

 اين بازديد كه در راستاي تشديد بازرسي و نظارت بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي و همچنين جلوگيري از گرانفروشي صورت گرفت تعداد يك واحد صنفي پلمپ و تعدادي پرونده متخلف تشكيل و جهت اعمال قانون به تعزيرات حكومتي ارسال گرديد.

حسين باباخاني در حاشيه اين بازديد با تاكيد بر استمرار رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در صنوف گفت: با توجه به دستور اكيد فرماندار محترم جهت جلوگيري از هرگونه گرانفروشي و كم فروشي و از سوي ديگر اصلاح قيمت نان از ابتداي خرداد ماه سال جاري با هرگونه تخلف صنفي خصوصا گرانفروشي و كم فروشي نان بشدت برخورد مي شود.