دریا نیوزنمایندگان مجلس از حقوق کارگران و خبرنگاران دفاع کنند

، 09:01   /   کد خبر: 36476   /   تعداد بازدید: 125


دریانیوز: بسیاری از بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت وزیان آور در سال های اخیر برای بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور با مشکل مواجهند وبه آنها اعلام شده است براساس بخشنامه ای، بیمه شدگان شاغل در کارگاه های تاسیسی بعد از سال 80 نمی توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند. البته اداره کار اعلام کرده است تمام کارگران مشمول مشاغل سخت وزیان آور می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند و تامین اجتماعی اعلام کرده است که فقط کارگران شاغل در کارگاه های قبل از مهر80 می توانند از این قانون استفاده کنند و به همین دلیل برخی از کارگران و بیمه شدگان متاسفانه از این حق قانونی محروم شدند. متاسفانه این دغدغه اگرچه از سال گذشته تا کنون بارها در قالب گزارش های رسانه ای منعکس شده است، اما تاکنون اقدام مناسبی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است و نیاز است نمایندگان مجلس برای دفاع از جامعه کارگری، رسانه ای وبیمه شده تامین اجتماعی و بخصوص شاغلان در مشاغل سخت وزیان آور به این موضوع رسیدگی کنند.یکی از دغدغه‌های امروز خبرنگاران نیز همین موضوع است و باتوجه به اینکه بیشتر رسانه های استان بعد از سال 80 فعال شده اند، اجرای این بخشنامه باعث محرومیت خبرنگاران از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور شده است و باتوجه به اینکه خبرنگاری مانند بسیاری از مشاغل سخت وزیان آور نمی توان، اثرات سخت وزیان آوری آنرا زدود، پس نمی توان اینگونه مشاغل را از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج نمود.

باتوجه به اینکه تامین اجتماعی اعلام کرده است که کارگاه ها بایستی از سال 80 تاکنون اثرات سخت و زیان آوری را از کارگاه‌های‌شان از بین برده بودند وحال که این اقدام را انجام نداده‌اند و در واقع کارگران وبیمه شدگان تاوان قصور احتمالی کارفرماها را می دهند و از طرفی دیگر برخی از مشاغل مانند خبرنگاری، رانندگی خودروهای سنگین، کارکردن در معادن، پالایشگاه ها و... فی نفسه سخت وزیان آور است وبه هیچ وجه نمی‌توان سختی و استرس و... را از این مشاغل گرفت واز طرفی دیگر در گرمای 40 و50 درجه و بیشتر استانی مانند هرمزگان، درصورت بی توجهی به این زوایا و اجرای بخشنامه برای همه بیمه شدگان بصورت یکسان، در واقع اجحاف در حق بیمه شدگان تامین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت وزیان آور در استان های گرمسیری مانند هرمزگان است که تاکنون دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع بی توجهی کرده‌اند و نیاز است نمایندگان مجلس وبخصوص نمایندگان استان های جنوبی از وزیر تعاون، کار و رفاه وتامین اجتماعی و در صورت نیاز رئیس جمهور بخواهند این بخشنامه که باعث تضييع حقوق بسیاری از کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی شده است را اصلاح نمایند ودر صورت ضرورت در مجلس مطرح شود تا از حقوق کارگران و خبرنگاران دفاع شود و حقی از آنان ضایع نشود.

علی زارعی/دریا