دریا نیوزتبلیغات لوکس در روزهای قرنطینه

دریانیوز: رسانه‌ها امروز به واسطه کشف و به کارگیری تکنولوژی جدید ارتباطی تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تاثیر به سزا و تعیین‌کننده ای در جهت دهی افکار عمومی برخوردار گشته اند. مخاطبان از طریق رسانه ها زندگی خود را به شیوه ای که طبقه بالا جامعه در نظر می گیرند، مدیریت می کنند به این معنا که به آنها دیکته می شود چه بپوشند

، 09:50   /   کد خبر: 36468   /   تعداد بازدید: 165


دریانیوز: رسانه های جمعی همه وجوه زندگی انسان در دنیای معاصر را در برگرفته است و ابعاد پیدا و پنهان زندگی، اعم از حیات فرهنگی، شیوه زندگی، نگرش‌ها و هنجارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه رسانه ها به ما می گویند که دنیا در چه وضعی است. واقعیت از چه قرار است و چه موضوعی اولویت روز می باشد انسانها حتی برای سنجش اهمیت رویدادها یی که به چشم خود دیده اند به چگونگی بازتاب آنها در رسانه ها توجه می کنند.در زندگی اجتماعی در عصر کنونی مصرف گرایی به شکل تازه ای خودنمایی می کنند. نقش رسانه ها در سده معاصر ، هر روز بیش از پیش برجسته شده است. رسانه‌ها امروز به واسطه کشف و به کارگیری تکنولوژی جدید ارتباطی تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تاثیر به سزا و تعیین‌کننده ای در جهت دهی افکار عمومی برخوردار گشته اند. مخاطبان از طریق رسانه ها زندگی خود را به شیوه ای که طبقه بالا جامعه در نظر می گیرند، مدیریت می کنند به این معنا که به آنها دیکته می شود چه بپوشند. چه بخورند، چه تفریحی را انتخاب کنند و اینکه خلاصه چگونه زندگی کنند.جامعه امروز ایران جامعه ای است که نیازهای ناشی از ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را بر آن تحمیل می کنند. همچنین به تاثیر رسانه‌ها به ویژه تلویزیون بر مخاطبان و افزایش مصرف گرایی در جامعه و اهمیت توسعه فرهنگ چشم به هم چشمی از سوی دیگربر کسی پوشیده نیست.
اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل می انجامد و در نهایت زمینه نفوذ و تاثیر آنان را فراهم می آورد ضروری است.تلویزیون رسانه ارتباط جمعی است و از این رو، اهمیت ویژه ای دارد . این رسانه یکی از پل های ارتباطی میان مخاطب و سیاست، نظام، اجتماع، اخبار حوادث به حساب می آید.


تلویزیون یک الگوی یادگیری اجتماعی است و مردم از راه یادگیری مشاهده ای ، الگوهای بسیاری را از این رسانه می آموزند و به آن عمل می کنند. همانطور که به وضوح در بین جوانان و نوجوانان و حتی بسیاری از بزرگسالان تاثیرات تبلیغات تلویزیونی بر آنان مشاهده می کنیم. بدون اینکه فرد متوجه تغییر نگرش و رفتار و سلیقه خود باشد تبلیغات رنگ ولعاب دار و متنوع که عمدتاً زندگی لوکس و شیک را به نمایش می گذارد تاثیر بسزایی دارد.بسیاری از جامعه شناسان معتقدند کسی که ابزار رسانه به خصوص تلویزیون را در دست داشته باشد به راحتی می‌تواند حتی فرهنگ عام را تحت تاثیر قرار دهد.بسیاری از افراد و نظریه پردازان معتقد هستند که مخاطب است که تصمیم می گیرد تحت تاثیر تبلیغات و شعارهای تلویزیونی قرار گیرد یا خیر، اما با تکرار و نحوه صحیح برنامه ریزی هدفمند برنامه سازان رسانه تاثیر ناخودآگاهی بر مخاطبان می گذارد.تهیه برنامه های تبلیغاتی در تلویزیون یکی از اهداف اساسی و اصلی برنامه سازان و دست اندرکاران این رسانه به شمار می آید و در واقع یکی از روش هایی می باشد که می توانند از طریق آن به مواردی چون مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی را بطور غیر مستقیم به مخاطب ارائه نموده و آموزش هایی را در این زمینه ها داشته باشد.
امروزه تبلیغات تجاری به عنوان یکی از شاخص ترین وسایل ارتباطی، نقش به سزایی بر شیوه زندگی، نحوه خرید و مصرف افراد در جامعه دارد. چنان که مخاطبان نه تنها در بیداری، حتی در خواب نیز تصویر کالای تبلیغ شده را ترسیم می کنند و به صورت ناخودآگاه و هیجانی تحت تاثیر تبلیغات، اقدام به خرید می کنند.مهم ترین مسئله و تاثیر بنیادی که تبلیغات تلویزیون بری افراد نهاده است سبک زندگی مخاطبان است که تا حدود زیادی موفق بوده است.


بسیاری از افراد برای همسو شدن با سایر افراد جامعه به خصوص قشر مرفه و یا طبقات بالای جامعه و عقب نماندن از قافله پیشرفت و همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا ، مبادرت به خرید بسیاری از کالا ها می کنند.اما اگر کمی دقیق تر شویم متوجه می شویم از بعد فرهنگی و برنامه ریزی زیر ساختی که وجود داشته است. بحث برابری بین زن و مرد همانطور که در تبلیغات ریز و درشت مشاهده می کنیم هم زن و هم مرد در بیرون منزل کار می کنند. هر دو در خانه آشپزی می کنند. خانم ها هم مانند آقایون رانندگی می کنند و تساوی بین زن و مرد را به خوبی نشان می دهند ویا برای تبلیغ یک پنیر کوچک از خانواده، خانه، آشپزخانه، فرزند، لوازم شیک و لوکس استفاده می شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتواند مخاطب را جذب کند.نوع پوشش و آرایش زنان سبک جدیدی را در این افراد نشان می دهد. در صورتیکه تا چند سال گذشته در تبلیغات زنان نقش پررنگی نداشتند.موضوع دیگری در تبلیغات تلویزیونی که چند سال اخیر بسیار به چشم می آید سبک زندگی است که شاید 10 درصد افراد جامعه جز آن به حساب می آیند. خانه‌های لوکس ،آشپزخانه های مدرن ،لوازم آشپزی شیک و لوکس ماشین های لوکس از همه مهم تر مواد غذایی و غذاهای متنوع و مدرن که به نمایش گذاشته می شود.در این روزهایی کرونایی که همه مردم را به خانه ماندن تشویق می کنیم و شعار در خانه بمانید در سر لوحه کار خود قرار داده ایم . اما تبلیغات تلویزیونی و تلویزیون ملی ما متفاوت از قبل عمل می کند. تبلیغ فروشگاهی که تخفیف نهاده است و مردم را برای خرید تشویق می کند و بسیاری از تبلیغات که با هدف خرید و بیرون رفتن از خانه انجام می شود.

از سویی دیگر با شرایط تحریم ها و اوضاع بد اقتصادی بوجود آمده و از همه مهم تر ویروس کرونا و اینکه بسیاری از افراد بیمار و در خانه قرنطینه هستند و تلویزیون تماشا می کنند ، تبلیغات از رستوران های شیک و مدرن ،غذاهای چرب و متنوع و.... همه این ها نه تنها فرد بیمار حتی فرد سالم را ترغیب می کند و هوس هر انسانی را بر می انگیزد .حال انسانی که شرایط اقتصادی برایش مناسب نیست و در بستر بیماری است تصور کنید چه حالی می شود. شاید حداقل کاهش تبلیغات در این روزهای کرونایی و ساختن تبلیغات موثردر زمینه پیشگیری و رعایت فاصله اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه کاری عقلانی و موثرتر باشد.

 

سعیده دبیری نژاد/دریا