دریا نیوزدردسر روستاییان برای بازسازی املاک شان

، 09:13   /   کد خبر: 36461   /   تعداد بازدید: 78


دریانیوز: متاسفانه بدلیل سیاست های غلط دولت در ادوار مختلف، همواره روستاییان را مجبور به کوچ اجباری به حاشیه شهرها کرده اند که حال شهری مانند بندرعباس باید دو سوم آن حاشیه نشین باشد که دولت در حال حاضر نمی تواند برای برون رفت از چالش های حاشیه نشینی اقدامی نماید و حاشیه نشینان هم از آن طرف گلایه مند از تبعیض و بی عدالتی و اجحاف هایی هستند که در حق شان روا می شود.روستاییان در مناطق مختلف استان گلایه مندند که بسیاری از اراضی ابا و اجدادی شان و در برخی مناطق مانند بشاگرد که برای تهیه گزارش رفته بودم، درختان و کشاورزی هایی را در برخی روستاها مشاهده می کردم که سالهای زیادی در آنجا کشاورزی و... بوده و قدمت چندصد ساله هم داشته است، اما می گفتند این اراضی را ملی کرده اند. آیا هدف اصلی از این اقدام این است که روستاییان را آواره شهرها کنیم؟در دهه 70 که بدلیل سیل و طغیان رودخانه حسنلنگی، تعدادی از خانه های ساکنان تخریب شد، آنها مجبور شدند چند صدمتر آن طرف تر و نزدیک جاده آسفالته فعلی داخل روستا خانه بسازند واین خانه ها در حال حاضر فرسوده شده اند و در حال تخریب هستند. برخی از روستاییان که برای نوسازی اقدام کرده اند، به آنها می گویند خانه ها در حریم طرح هادی و... قرار دارد و اجازه بازسازی با استفاده از تسهیلات نوسازی به آنها داده نمی شود. یا اینکه زنان سرپرست خانواری که خانه های شان در حال تخریب شدن است، کمیته امداد از بازسازی این خانه ها خودداری می کند و می گوید نمی توانیم به زنان سرپرست خانوار بدون فرزند خدمات ارائه دهیم وخانه شان را بازسازی کنیم.

این نوع برخوردها با این روستاییان باعث می شود خانه های شان بر سرشان آوار شود ودر زیر این آوار مدفون شوند و یا مجبور شوند برای زنده ماندن دوباره به کپر و چادر برگردند و یا تلاش کنند از روستا به حاشیه شهر مهاجرت کنند. درصورتیکه انتظار منطقی این است که تلاش شودمشکلات شان برطرف شود، نه اینکه آنها را در بروکراسی ادارات و استعلامات و... سرگردان شوند تا عطای ماندن در روستا را به لقایش ببخشند. برخی از روستاییان هم که می خواهند فرزندان شان در کنارشان زندگی مستقلی داشته باشند، به این بهانه که زمین کاربری کشاورزی دارد، اجازه ساخت چند ده متر خانه را به فرزندان روستاییان نمی دهند و به نوعی دیگر پیام غیرمستقیم به آنها داده می شود که روستا جایی برای ماندن نیست و باید بروی ساکن حاشیه شهر شوی و بجای تولید کننده و کارآفرینی به مصرف کننده تبدیل شوی. متاسفانه بی تدبیری دولت در نگهداشت روستاییان باعث شده است روستاها خالی از سکنه شوند که در بیشتر روستاها فقط برخی از قدیمی ها مانده اند و فرزندان شان مجال زندگی در روستا را نداشته اند؛ در صورتیکه انتظار می رود با فراهم کردن امکانات و تسهیلات و رفع مشکلات و موانع، روستاییان به ماندن در روستا وحتی مهاجرت معکوس از شهر به روستا تشویق شوند، اما در ادوار مختلف فشار بیشتری به روستاییان وارد شده و مشکلات شان را افزایش داده اند وسنگ های بزرگی در جلوی ماندن و بازسازی واحداث خانه و فروش محصول و... روستاییان انداخته شده و به همین دلیل روزبه روز شاهدیم افرادی که توانایی مهاجرت و کوچ از روستابه حاشیه شهر را دارند، لحظه ای درنگ نمی کنند وفرار را برقرار ترجیح می دهند و مصرف کننده و حاشیه نشین شهرها می شوند که نیاز است در این بخش هم تجدیدنظر شود.


علی زارعی/دریا